Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k současné situaci budou v listopadu probíhat rodičovské schůzky pouze online a v několika dnech dle následujícího rozpisu:

23. listopadu 2021 pro 1.-4. ročník
25. listopadu 2021 pro 5.-6. ročník
26. listopadu 2021 pro 7.-9. ročník

Společná část s třídními učiteli se bude konat od 16:00 do 16:20 přes Teams (viz kalendář Teams – poproste své děti, ať Vás přihlásí přes svůj školní účet a schůzky se mohou samozřejmě také zúčastnit). Po ukončení společné části budou probíhat osobní online konzultace s jednotlivými vyučujícími. K jednotlivým učitelům se můžete přihlásit na následujících odkazech (zapisujte se prosím jménem a příjmením žáka na určitý čas), učitel Vám v daný čas zavolá přes Teams:

Na úvodní společné schůzce 9.A bude přítomna i Mgr. Špilínková jako kariérní poradce, Mgr. Nevečeřalová a Mgr. Tučková.

Zapisování do tabulek bude ukončeno vždy den před schůzkou do 24:00.

Těšíme se na setkání s Vámi. V případě problémů kontaktujte prosím třídního učitele.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vzhledem k tomu, že žáci 9.A, 5.A, žáci navštěvující ranní družinu, 1 odd. škulní družiny a keramický kroužek byli ve škole v kontaktu s osobou covid pozitivní, proto je jim nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14ti dnů ode dne posledního kontaktu.

Rodiče jsme o situaci telefonicky informovali, žáci se budou učit distančně.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci a zvyšujícímu se výskytu kontaktů žáků s Covid pozitivní osobou Vás prosíme o pečlivé sledování zdravotního stavu dětí. V případě, že mají teplotu, kašel, rýmu apod., je prosím neposílejte do školy. Zároveň v příloze připojuji obecné informace o průběhu karantény.

Děkujeme, Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Vážení rodiče i žáci,
vzhledem situaci připomínám pár informací k distanční výuce. V současné době máme v karanténě jednu třídu - 3.B. V případě, že je více jak 50% žáků v karanténě, probíhá vyučování formou distanční výuky. Pokud žák není v karanténě, může chodit do školy - zajistíme mu práci s vyučujícím, dohled i možnost připojení na distanční výuku. Opět nabízíme možnost zapůjčení školních tabletů po dobu distanční výuky.

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole (školní řád)

V pátek 22.10.2021 nastoupila 3.B do karantény. Rodiče jsme o situaci telefonicky informovali, třída se bude učit online.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Dobrý den, vzhledem k odstávce elektřiny v Cholticích dne 3.11.2021 bude probíhat výuka jen do 11:15. K obědu bude frankfurtská polévka a pečivo. Školní družina bude v provozu do 16:00. Děkujeme za pochopení a respektování dané situace.

Mgr. Iva Sedláčková