II letos se zapojujeme do charitativní sbírky Bílá pastelka na pomoc nevidomým. Cena jedné pastelky je 30 korun. Žáci 9. ročníku je budou nabízet ve škole ve dnech 11.-12.10.2022.  Více informací v přiloženém letáčku. Předem děkujeme za podporu.

Mgr. Iva Sedláčková

Spolek rybářů Choltice pořádá pro děti od 2. třídy Rybářský kroužek.

Kroužek bude probíhat v pondělí 15:30-17:00 h. Začínáme 10.10. na Zrcadle.

Vedoucí kroužku Mňuk Pavel
tel.:737 930 804

sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

7.10.2022
od 15 hodin do 17.00 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!!
Kartony prosím nenoste.
Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

Dita Piskačová

Dobrý den, opět nabízíme doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem hrazené z MŠMT. V případě zájmu kontaktujte prosím daného vyučujícího.

Iva Sedláčková ředitelka školy

Dne 20.9. 2022 byl prodloužen čas pro vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Nově můžete vyzvedávat děti pondělí až čtvrtek do 13:15 hodin, v pátek zůstává čas nezměněn, pouze do 13:00 hodin. Nadále trvají časy, kdy nelze děti vyzvedávat.

Markéta Zářecká, Iva Sedláčková

Vzhledem k rozhodnutí Ministerstva zemědělství se změnil 1.9.2022 projekt Ovoce i Mléko do škol. Došlo ke snížení finančního limitu na žáka a zúžení cílové skupiny pouze na žáky 1. stupně. Závozy budou jen 1x za měsíc. 

Termíny:
26.9., 10.10., 7.11., 5.12., 9.1.

Iva Sedláčková ředitelka školy