Pondělí 13. listopadu byl pro žáky 1. A a 1. B (i navzdory číslu 13) šťastný a slavnostní den. Obě třídy totiž zvládly první písmenka, a tudíž první čtení v Živé abecedě a dětem byl slavnostně předán krásný Slabikář. Ten společně s Pamětním listem dostaly děti osobně od paní ředitelky, která se ovšem nejdříve přesvědčila, co všechno už děti zvládají. Když slyšela, že děti už úspěšně čtou a recitují písmenkové říkanky, ráda všem Slabikáře předala. Přejeme dětem šťastnou cestu při zvládání dalších písmenek.

slabikare 03 slabikare 04 slabikare 10 slabikare 11
camera Další foto...      

Třídní učitelky Z. Bílková a J. Štoková

10. října se uskutečnila na naší škole již tradiční akce "Bílá pastelka".

Jedná se o veřejnou sbírku, pořádanou Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), proběhnla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole.

Naši žáci prodali pastelky v hodnotě 7 592,- Kč.

28. října jsme oslavili 105 let od vzniku samostatné Československé republik. A tak našeho pana učitele Brožka napadlo, že bychom si tuto dobu připomněli projektem pro celou školu. Všechny přípravy 9. ročníku na projekt zabraly asi týden.

Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina si zpracovala jedno téma. Celkově jich bylo 8, a to konkrétně: sport, politika, divadlo, architektura, každodenní život, film, literatura a průmysl. Zpracovali jsme články o významných osobnostech z každého okruhu, nachystali rekvizity, převleky, připravili si činnosti na daném stanovišti, sepsali scénáře a projektový den mohl začít. Akce trvala celé dopoledne. Jednotlivé třídy postupně navštěvovaly stanoviště rozmístěná po škole. Mladší žáky zaujali spíše stanoviště se scénkami, ty starší se zase raději dozvěděli něco výkladovou formou.

Projekt měl velmi dobré ohlasy a bylo to skvělé ozvláštnění jinak normálního týdne. Podle pana učitele Brožka dopadl projekt nad jeho očekávání.

Monika Havlíková 9.B

1 republika 013 1 republika 033 1 republika 095 1 republika 078
camera Další foto...      

"Tento den zpětně hodnotím velmi pozitivně, i když se našlo pár lidí, kteří měli negativní poznámky, tak většina byla spokojená. Myslím si, že se to všem skupinám povedlo. "

Veronika Vyhnálková 9.A

Naše škola vyhrála po dlouhých pěti letech opět okrskové kolo ve florbale pro žáky 8.-9.třídy. 

Po prvních dvou výhrách stačila našim borcům v posledním zápase pouze remíza, která se dostavila, a se 7. body jsme se stali vítězi a postoupili do okresního kola konaného ve čtvrtek 23. listopadu.

Školu reprezentovali:

Tomáš Záruba 7.B, Adam Blažek a David Kolář z 8.B, Radek Culek, Tomáš Joska, Janek Pecka a Tomáš Kočí z 9.A a Štěpán Klenka, Pavel Suchánek, Jan Šulaj a Josef Novák z 9.B

Florbal okrsek 02 Florbal okrsek 03 Florbal okrsek 05 Florbal okrsek 07
camera Další foto...      

Mgr. Jakub Khor 

V říjnu jsme v oboře navštívili jurtu, kterou tam má u koupaliště postavenou dětský kmen Trilobit. Členové a vedoucí této instituce dětem nejen vysvětlili svou činnost, ale děti si mohly i prakticky některé činnosti vyzkoušet, např. střelbu z luku, přenos raněného, lov a určování drobných vodních živočichů. Dětem se ukázky moc líbily a určitě mnohé z nich začnou Trilobit navštěvovat.

V pondělí 30. 10. jsme navštívili malou scénu divadla v Pardubicích a viděli jsme představení Jeníček a Mařenka manželů Táborských. Vyzkoušeli jsme si při tom, jak se máme chovat v divadle a také v autobusu.

V úterý 14. 11. se velká tělocvična proměnila v koncertní sál. Učitelé ze ZUŠ Žďár nad Sázavou dětem představili řadu různých hudebních nástrojů v programu „Řemesla“. Děti nejen hádaly různá řemesla a hudební nástroje, ale mohly si společně i zazpívat a zatancovat. A kromě známých dechových nástrojů jsme viděli a slyšeli, jak hrají dudy, akordeon nebo cimbál.

1.b 1.b5 HV hv13
camera Další foto...      

Z. Bílková a J. Štoková

V hodinách Informatiky využíváme beeboty a blueboty, které se žáci učí programovat. Proto naši čtvrťáci a páťáci vyzkoušeli své znalosti a měřili jejich pomocí vzdálenosti ve škole. Práce v 4-5 členných skupinkách přinášela zajímavé výsledky. Nová multimediální učebna a chodba před ní je pro podobné aktivity jako stvořená...

Informatika 4 5 rocnik 01 Informatika 4 5 rocnik 03 Informatika 4 5 rocnik 04 Informatika 4 5 rocnik 10
camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS