Opět začal od října kroužek keramiky. Celý rok tvoříme výrobky, které si děti odnesou postupně  domů. Vyrábíme i dárečky pro budoucí prvňáčky. V průběhu roku se můžete podívat na fotky našich výrobků, které jsme vytvořili. Čeká nás ještě hodně práce v  keramické dílně. Všichni se na kroužek těšíme, nejen proto, že si něco vyrobíme, ale hlavně proto, že se pobavíme.

Keramika 22 23 18 Keramika 22 23 06 Keramika 22 23 21
camera Další foto...    

Markéta Zářecká

11. - 12. října se uskutečnila na naší škole již tradiční akce "Bílá pastelka".

Jedná se o veřejnou sbírku, pořádanou Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), proběhnla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole.

Naši žáci prodali pastelky v hodnotě 5 175,- Kč.

Ve čtvrtek 10.11. jsme začali náš výživný projekt o kdysi život zachraňující plodině - bramboře.

Pomocí vyluštěného rébusu a videa jsme se dozvěděli něco o původu této chutné hlízy, vyhledali jsme písničku k tématu – Slunéčko zachází za hory, připomněli si batolecí říkačku o koulející se bramboře ze dvora a přečetli sborově říkadlo o bramborách uvařených na loupačku.  Roztřídili jsme druhy vět s touto tematikou a rovnali starobylé názvy brambor podle abecedy- např. erteple a kobzole. V hodině matematiky jsme počítali slovní úlohy rovněž na toto téma a každý si zvážil svou přinesenou bramboru na gramy. Dokázali jsme navážit i 1kg a půl kg brambor, spočítali nákupní košík a nakreslili dvou miskové váhy.  V hodině Vv jsme popsali rostlinu bramboru, vyrobili tiskátka a tiskali sněhové vločky. 5.- 6.h si každá skupina zadělala své vlastní těsto a tvořila preclíky. Ve školní troubě jsme je následně upekli.

Další den jsme v projektu pokračovali, vážili jsme opět brambory a učili se spravedlivému rozdělení preclíků mezi děti. Pokračovali jsme rozhovorem o kuchařských dovednostech v souvislosti s bramborami a čtením přinesených receptů. Nad mnoha se nám sbíhaly sliny. Projekt jsme si užili, vytvořené portfolio si každý odnesl domů.

Brambory 3A 01 Brambory 3A 05 Brambory 3A 19 Brambory 3A 40
camera Další foto...      

Mgr. Ivana Benešová

V letošním roce jsme se opět zapojili do mezinárodního projektu European Christmas Decoration Exchange. Pro naše partnerské školy z Francie, Španělska, Itálie, Německa, Bulharska, Řecka, Polska, Litvy, Chorvatska i Velké Británie děti druhého stupně vytvořily vánoční ozdoby a sepsaly dopisy, v nichž představují naši zemi a přibližují tradice vánočních oslav. Naše vločky a andílkové tak budou zdobit vánoční stromečky ve 23 evropských školách a my se již nyní na oplátku můžeme těšit na milá přání, zprávy od našich přátel a na dekorační překvapení, která budou krášlit naši školu.

Christmas Decoration 01 Christmas Decoration 02

 Mgr. Blanka Váňová

Ve čtvrtek 25. října se 5 žákyň devátého ročníku zúčastnilo akce Zdravohrátky na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi. Cílem akce bylo seznámit budoucí studenty se školou a vším, co nabízí. Přidanou hodnotou byla návštěva na RZP Chrudim. V dopoledních hodinách si děvčata vyzkoušela resuscitaci, pohyb lidí pod vlivem alkoholu i nevidomých, seznámila se s prací Lékařů bez hranic a 3 stanoviště nabídl dispečink záchranné pomoci. Tam bylo možné si vyzkoušet přivolání záchranky, zástavu masivního krvácení, prohlédnout si sanitku běžnou i převážející lidi s infekčním onemocněním či nákazou. Bonusem byla možnost obléknout si oděv, který nosili zdravotníci v době silného výskytu kovidu. Vše bylo zakončeno soutěží. Střední škole, Pardubickému kraji  i záchranářům bychom chtěly poděkovat za skvělý zážitek.

Mgr. Hana Ošlejšková

zalozky

V říjnu se naše škola zapojila do 13. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádají Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii, podpora čtenářství a přátelství prostřednictvím výměny záložek do knih. Proto jsem se i my pustili do výroby a různými technikami jsme pro děti z partnerské základní školy ze Žilinského samosprávného kraje vytvořili záložky zachycující postavy a příběhy z našich oblíbených knížek. Třeba s výměnou záložky nalezneme i nové kamarády.

Mgr. Blanka Váňová