28.6. se třídy  2.A a 2.B  vydaly na školní výlet do EKO Centra v Oucmanicích. Seznámili jsme se tam s životem na vesnici. Pomazlili jsme se se zvířátky, „nadojili“ jsme si mléko a potom jsme si z něj udělali máslo. A aby bylo máslo na co namazat, namleli jsme si mouku, udělali kynuté těsto a upletli jsme si opravdové housky. Ty jsme dali do kamenné pece a za chvíli bylo hotovo. Vypečené housky nám chutnaly lépe, než z obchodu. Celé dílo jsme zakončili chutným obědem a pak už hurá domů. Šťastné úsměvy dětí a radost z povedené práce byly odměnou pro všechny. 

Vylet 2 trid 01 Vylet 2 trid 18 Vylet 2 trid 22 Vylet 2 trid 26
 camera Další foto...      

Mgr. Jaroslava Štoková

Když jsme se po covidu mohli vrátit do školy, neseděli jsme jenom v lavicích, ale zpestřili jsme si výuku různými akcemi. Ve fotogalerii si nás můžete prohlédnout při oslavě Dne dětí v oboře, při olympiádě, jak jsme přespávali ve škole a při poslední hodině výtvarné výchovy, když jsme všichni společně malovali potok Zlatotok.

akce 2B 05 akce 2B 17 akce 2B 18 akce 2B 24
 camera Další foto...      

Mgr.Zuzana Bílková

L Rychtecky a 1A

Je nejlepší, když do něčeho, o čem se domníváte, že už víte dost, vás najednou vezme někdo, kdo tuto věc miluje odmala a je stále pro ni zapálen, přestože dospělý. A to se stalo nám 24. 6. ,kdy jsme vešli do tajemného příšeří se všemi roztomilými příšerkami s p. kastelánem Lukášem Rychteckým. Dověděli jsme se, co dává černému divadlu jméno, jak se pohybuje figurkami a rekvizitami, zhlédli malé vodní divadélko o vodních strašidýlkách, nadšeně sledovali, jak bíle svítíme ve tmě, ozkoušeli masku pohádkového ducha na vlastní hlavě, užasli nad malovaným stropem, jinde nad barokní štukatérskou nádherou. I připomenuli si umění p V. Dvořáka se psem Fíkem, Bobem a Bobkem, kteréžto postavy mu navždy dali s jinými spolutvůrci zář nesmrtelnosti.

Moc děkujeme.

Mgr. Ivana Benešová

V pátek 18. 6. čekal žáky prvního ročníku velký zážitek. V krásné místní knihovně pro ně bylo připraveno Pasování na čtenáře. Když jsme dorazili na místo, přivítala nás milá paní knihovnice Radka. První část programu probíhala venku. Paní Radka seznámila děti s majitelem choltického panstvím panem Gerštorfem z Gerštorfu, jeho ženou, synem a mudrcem.

Paní knihovnice rozdělila děti do skupinek. Každá skupinka dostala papírek s větou, kterou si přečetli. Děti měly za úkol hledat písmena, která byla položena všude po zahradě. Z písmen musely sestavit alespoň jedno slovo z dané věty. Dětem dokonce pomohl i sám Velký mudrc. Všichni úkoly úspěšně zvládli. Společně jsme si to zkontrolovali a s daným výkonem byli všichni spokojeni.

Žáci se potom pořádně posilnili džusem a bezovou šťávou. Po občerstvení přišlo na řadu samotné pasování žáků, které probíhalo uvnitř knihovny. Poslechli jsme si rady pana Gerštorfa z Gerštorfu, a také pana mudrce. Nakonec děti musely slíbit, že budou pravidelně číst a starat se o své knihy.

pasovani prvnacku na ctenare 01 pasovani prvnacku na ctenare 09 pasovani prvnacku na ctenare 24 pasovani prvnacku na ctenare 15
 camera Další foto...      

Po samotném pasování si děti mohly prohlédnout novou knihovnu a řadu knih. Děti si odnesly nejen pamětní list a knížku, ale také úžasný zážitek. Za tento zážitek velice děkujeme paní Radce Zelenkové a jejím pomocníkům. V jejich společnosti to byl krásně strávený čas. Moc děkujeme.

Mgr. Tereza Kopová

Den dětí ve třídě 3.B jsme využili k výměně rolí. Děti se změnily v naše kolegy učitele. Doma si noví učitelé pro své žáky připravili aktivitu a tu pak předvedli, naučili ji své žáky. Zjistili, že být učitelem není zas tak snadné 🙂.  Hodně jsme vyráběli, bádali a dělali pokusy, ale přišlo i na matematiku a slovní úlohy a dělení. 

Den deti 3B 03 Den deti 3B 09 Den deti 3B 20 Den deti 3B 21
 camera Další foto...      

Mgr. Marie Brožová, Lenka Jiřišťová

Trávíme hodně času venku ať už ve výtvarné výchově  - kresba zámku, pracovních činnostech - stavění domečku pro skřítky, tělesné výchově - při pokusech o přehazovanou a seznamování s hřištěm, tak i v prvouce při poznávání rostlin. 

Momentky 3B 06 Momentky 3B 21 Momentky 3B 29 Momentky 3B 34
 camera Další foto...      

Mgr. Marie Brožová, Lenka Jiřišťová a 3.B