Podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) § 167 se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Funkční období školské rady je tři roky.

ke dni 31.12. 2017 skončí funkční období školské rady při ZŠ Choltice ve složení: Mgr. Olga Havlíková, Jiří Zelenka, Ing. Ilona Fialová, Eva Kolářová, Mgr. Ivana Benešová a Mgr. Eva Nevečeřalová.

Od 1.1.2018 bude školská rada pracovat ve složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Olga Havlíková
Patricie Vachutková

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

Kolářová Eva
Zárubová Jana

Členové volení pedagogickými pracovníky školy:

Mgr. Ivana Benešová
Mgr. Eva Nevečeřalová.

 

Dokumenty