Informace SRPŠ

  Většina rodičů se setká se sdružením převážně jen při vybírání příspěvku ve výši 200,- Kč na začátku školního roku a mnozí si kladou otázku, na co jsou tyto finance použity. Z tohoto příspěvku zůstává 70, - Kč třídním učitelům / do třídního fondu /, kteří s těmito financemi hospodaří sami dle potřeb. Zbytek peněz je rozdělován zpět žákům formou příspěvku na plavání, lyžařský výcvik žáků školy, každým rokem se přispívá prvňáčkům na knihu, kterou obdrží při pasování na čtenáře, a na nákup odměn pro 1. třídy do školy v přírodě. Dále jsou finance použity na zakoupení odměn žákům při pořádání různých sportovních a společenských akcí/ např. Choltické muzicírování, Paleta slunce, Den dětí apod. … /.

  Sdružení si z Vašich financí nehradí žádné svoje výlohy na činnost.

  Sdružení financuje, případně spolufinancuje dopravu na různé školní akce či soutěže. V tomto školním roce se kupříkladu jedná o běh Terryho Foxe, výlet družiny do Hvězdárny v Pardubicích , výlet 1. stupně do Tonga a prosincové kino pro 2. stupeň , dále hradíme dopravu na soutěže , kterých se škola zúčastní.

  Dvakrát ročně pořádáme sběr papíru. Tento školní rok proběhl již na podzim a nyní v pátek 22. května. Na konci roku jsou všechny zúčastněné děti odměněny a zároveň se vyhlašují děti, které donesly největší množství sběru. Sbírejte tedy papír společně s Vašimi dětmi a podpořte tak jejich ekologickou aktivitu (peníze utržené za sběr papíru jdou do fondu SRPŠ, které je pak může během roku použít na již zmiňované akce).

  Další akce , která probíhá každý rok v listopadu, je „Čekání na Martina“. Nesmíme zapomenout na únorovou akci ve sportovním duchu - a tou je turnaj ve stolním tenise.

  Děkujeme a v případě podrobnějších informací se obraťte na svého zástupce třídy pro SRPŠ.

  Dita Piskačová

  srps15.png"

  Hospodaření SRPŠ za rok 2016

     Příjmy  Výdaje
  výběr příspěvku  42 250,-  
  sběr podzim  15 076,-  
  sběr jaro  17 054,-  
  vrácený příspěvek do tříd    14 770,-
  příspěvek na plavání     2 600,-
  autobus na výlet 9.třída     6 970,-
  příspěvek na školu v přírodě     6 200,-
  příspěvek na lyžak     1 400,-
  odměny Paleta slunce     4 006,-
  nákup knih na Pasování na čtenáře     3 900,-
  ostatní odměny za soutěža a akce   17 697,-
  cestovné/různé soutěže/     5 577,-
  příspěvek na Tongo   10 000,-
  doprava kino II.stupeň     3 313,-
  Celkem:  74 380,- 76 433,-

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality