Školní družina má čtyři oddělení, která navštěvuje 100 dětí z 1. stupně.
Vychovatelkami jsou:

Oddělení Jméno Kontakt
1.odd., VV Markéta Zářecká   728 929 829
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.odd. Renata Horáková   733 715 072
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.odd. Regina Bornová

  604 140 757
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.odd. Lenka Jiřišťová   604 140 787
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Choltice

Dle §123 odst.2 a odst.4 a dále podle §165 odst.2 zákona č.561/04 Sb. Úplata za školní družinu, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

Výše platby:
50,- Kč ranní družina
150,- Kč odpolední družina
150,- Kč ranní i odpolední družina

Způsob placení:
Bezhotovostním převodem nebo trvalým příkazem na účet školy 107 470 731 / 0300,
variabilní symbol: Evidenční číslo žáka, specifický symbol: 81.
jednorázově do 20.10.2020 - 1 500,-Kč
pololetně do 20.10.2020 - 750,-Kč do 20.2.2021 - 750,-Kč

 

Plán akcí školní družiny na šk. rok 2020/2021

ZÁŘÍ

Seznámení se školním řádem a řádem ŠD - bezpečnost
Podzimní výzdoba družiny
Orientace ve škole – kreslíme plánek školy
Cesta do školy - přechody, dopravní značky, semafory, dopravní prostředky
Seznamovací hry – poznávání podle hlasu, hmatu
Prázdninové zážitky - kreslíme, vyprávíme
Poznáváme houby

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

ŘÍJEN

Pozorujeme proměny přírody
Podzim v zahradě – modelujeme ovoce a zeleninu, poznáváme podle chuti, hmatu a vůně
Poznáváme plody podzimní přírody
Vycházka do lesa, stavba domečků z přírodnin
Den stromů 20. 10. - tvorba vlastního stromu
Povídáme si o ježkovi, jak se připravuje na zimu

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

LISTOPAD

Sběr kaštanů, žaludů a šípků – vyrábíme zvířátka a korále
Otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami
Výroba krmítek pro zvířátka na zimu
Pranostiky, podzimní počasí
Povídáme si - Jak se zvířátka připravují na zimu

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku Barvy podzimu v klovatině, frotáž

PROSINEC

Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, „jak to chodí jinde ve světě“
Výzdoba družin – výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky
Výroba vánočního přání, drobných dárků
Zpěv koled
Ježíškova pošta – dopis Ježíškovi
Strom pro zvířátka – výroba jedlých ozdob pro zvířata

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

LEDEN

Zimní sporty - poznávání jednotlivých sportů a vybavení
Živočichové v zimě – vycházka
Sněhuláci z papíru, vaty, krupice...
10.1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb – kreslíme, vyprávíme, zjišťujeme informace
Hry na sněhu, koulovaná
Žijeme zdravě – zdravý životní styl
Malujeme zimní krajinu

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

ÚNOR

Masopustní karneval – povídáme si o tradicích a původu Masopustu
Výroba masek
Sv. Valentýn – výroba přání
Části lidského těla a naše zdraví
Zásady první pomoci - kvíz
Stavíme ze sněhu – sněhuláci
Lidé s různým postižením – učíme se toleranci a pochopení
Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

BŘEZEN

Měsíc knihy – práce s knihou, čteme si úryvky z oblíbených knih, návštěva knihovny
Básničky s jarní tematikou, pranostiky o jaru
Jarní výzdoba družiny
Vyprávíme o domácích mazlíčcích a mláďatech
Pozorujeme probouzení přírody, hledání jarních květin (sněženky, bledule,...)
Malujeme jarní květiny (různé výtvarné techniky)
Vycházka do okolí školy
21.3. Mezinárodní den loutkového divadla – vyrábíme loutky a hrajeme divadlo

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

DUBEN

1.4. Den ptactva - návrat ptáků ze zimních krajin – poznáváme druhy (vlaštovka,jiřička, čáp, špaček, kukačka)
2.4. Mezinárodní den dětské knihy – povídáme si jak vzniká kniha
Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc
Zdobíme vajíčka, učíme se Velikonoční koledy
Čarodějnice – vyprávění, výtvarné zpracování
Pozorujeme jarní práce na zahradě i na poli
Historie města, znak, státní vlajka
22.4. Den země – povídáme si o ekologii, ,chráníme přírodu, učíme se třídit odpad, „co znamená slovo recyklace“

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

KVĚTEN

Malujeme na chodník
15.5. Mezinárodní den rodiny - tradice, zvyky, výročí, upevňování vztahů
Den matek – výroba přáníčka, učíme se básničku pro maminku
Představení povolání rodičů – pozvat rodiče do družiny, hra na „řemesla“
Vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny, skládání z papíru
Zvířátka na statku
Zvířátka ze Zoo

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

ČERVEN

Práce s atlasem – hledáme země, které bychom chtěli navštívit
Posilujeme tělesnou zdatnost – sportovní hry venku
Moje kolo – bezpečnost v provozu, vybavení
Bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody...)
Důležitá telefonní čísla
Pravidelné měsíční činnosti
Dodržování správné hygieny, stolování, chování
Didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy, stavebnice

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

Pravidelné měsíční činnosti

  • Tematické vycházky do přírody
  • Posilování přátelských vztahů
  • Ohleduplnost ke starším lidem a handicapovaným
  • Ochrana životního prostředí
  • Význam rodiny – stálá spolupráce s rodiči
  • Správná hygiena, stolování, společenské chování
  • Pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost
  • Poučení o bezpečnosti před každou činností


Informace o aktuální činnosti školní družiny naleznete v sekci Dění ve škole > Z činnosti družiny