Školní družina má čtyři oddělení, která navštěvuje 100 dětí z 1. stupně.
Vychovatelkami jsou:

Oddělení Jméno Kontakt
1.odd., VV Markéta Zářecká   728 929 829
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.odd. Renata Horáková   733 715 072
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.odd. Regina Bornová

  604 140 757
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.odd. Lenka Jiřišťová   604 140 787
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Choltice

Rodičům je účtován příspěvek na provoz školní družiny na základě Vyhlášky č. 74/2005 §14.

Výše platby:
50,- Kč ranní družina
150,- Kč odpolední družina
150,- Kč ranní i odpolední družina

Způsob placení:
bezhotovostním převodem nebo trvalým příkazem na účet školy 260 16 87 599/2010
VS: evidenční číslo žáka (bez mezer a lomítek)
SS: 2223

Platbu lze provést:
jednorázově do 20.10.2021 - 1 500,-Kč
na dvě splátky do 20.10.2021 - 600,-Kč do 20.2.2022 - 900,-Kč

 

BELLhop - nový elektronický způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny

Od 1. října 2021  zavádíme na naší škole nový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

Jedná se o moderní elektronický systém BELLhop, který přináší příjemnější, rychlejší, bezpečnější a hlavně s ohledem k situaci posledních měsíců, mnohem hygieničtější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD.

 

Plán akcí školní družiny na šk. rok 2022/2023

Září: „Jsme kamarádi“

 • Seznámení dětí s prostředím ŠD, s pravidly bezpečnosti při pobytu venku a činnostech ŠD
 • Stmelení nového kolektivu, vymezení kompetencí
 • Besedujeme – čeho jsme si všimli ve škole, jídelně, v tělocvičně 
 • Stanovíme si 10 zásad chování v družině
 • Společné hry – užíváme kouzelná slovíčka při hrách
 • Kreslíme malujeme  - ovoce , zelenina
 • Beseda (rozdíl mezi slovem „spolužák a kamarád“)
 • Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora - míčové hry, postřehové hry, kolektivní hry, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Říjen: „Přišel podzim“

 • sběr přírodního materiálu (využití při výtvarných, pracovních činnostech)
 • podzimní listí (otiskování, lepení, stříhání, vytrhávání, malba, frotáž)
 • výroba skřítka Podzimníčka – všechna oddělení
 • Deskové hry, stavby ze stavebnic (Lego, seva)
 • Výzdoba chodeb a družin
 • Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora - míčové hry, postřehové hry, kolektivní hry, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Listopad: „Rozmanitost přírody“

 • Máme doma mazlíčka – jak se o něj správně starat (krmení, čistota, péče)
 • Ilustrace mého mazlíčka (kresba, malba, lepení)
 • Četba příběhy o zvířátkách
 • Poznávání stromů – jak se mění podzimní příroda
 • Lidové zvyky a pranostiky na podzim
 • Vzájemná pomoc při jakékoliv činnosti-vztahy mezi dětmi, – učíme se toleranci, mám zájem o přání druhých, kamarádství, používáme „kouzelná slovíčka „ prosím a děkuji
 • Výzdoba družin a chodeb
 • Umět pomoci sobě i kamarádovi – základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc
 • Výškové stavby – stavebnice
 • Práce s knihou – společná četba v družinách
 • Pravidelný pobyt venku – obora venkovní hřiště, hra s lanem, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

 Prosinec: „Přišel čas vánoční“

 • Vánoční tradice – adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích
 • Vánoční dílničky v družinách
 • Výroba vánočních přání
 • Sportovní hry v tělocvičně
 • Zpěv a poslech koled
 • Vánoční výzdoba
 • Mikuláš a čert – povídání, malování
 • Zdobení stromečků pro zvířátka
 • Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora – kolektivní hry, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

 Leden: „Zima je tu“ 

 • Zimní radovánky na sněhu
 • Stavba sněhuláka
 • Výtvarné ztvárnění zimy pomocí různých technik
 • Stopy ve sněhu, v přírodě
 • Vycházka do přírody – krmení ptáčků
 • Soutěž ve stolních hrách – Člověče, nezlob se, šachy, pexeso
 • Proměny v přírodě – příroda, zvířata, výroba jednoduchých krmítek      
 • Hry na sněhu, v přírodě, tělocvičně
 • Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora - kolektivní hry, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Únor: „Místo, kde bydlíme“

 • Kreslíme a malujeme místa, kde nám je dobře
 • Koláž domů
 • Vyprávění o rodině a domě, kde žijeme
 • Hrajeme si na průvodce městem – beseda s kastelánem zámku v Cholticích
 • Karneval – výroba masek, maškarní bál v družině
 • Lidé kolem nás
 • Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora - míčové hry, kolektivní hry, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Březen: „Měsíc knihy“

 • Popletené pohádky a jejich rozluštění
 • Hledání dvojic v pohádkách a správné zařazení
 • Ilustrace oblíbené pohádkové postavy
 • Návštěva městské knihovny
 • Hrajeme pohádku – divadlo
 • Pohádkový kvíz
 • Výroba záložek do knih
 • Probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky
 • Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora - míčové hry, kolektivní hry, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

 Duben: „Jarní příroda“

 • Přírodovědná vycházka – poznávání prvních jarních květin
 • Origami z barevného papíru
 • Rozvíjení smyslů – soutěž „ poznej podle chuti, hmatu, vůně“
 • Den Země – ochrana životního prostředí, učíme se třídit odpad
 • Malování čarodějnic
 • Svátky jara – Velikonoce, lidové zvyky, koledy, výzdoba
 • Výzdoba chodeb a družina - „Vítání jara“
 • Ochrana přírody – práce s atlasy rostlin, ptáků, savců, hmyzu, chráněná území ČR
 • Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora - míčové hry, kolektivní hry, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Květen: „Co mi řekl semafor“

 • Dopravní výchova – cesta do školy a ze školy, dopravní značky, správné chování při jízdě na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboard
 • Svátek matek- přáníčka pro maminky, besedujeme na téma „co pro mě znamená moje maminka“
 • Poznáváme a sbíráme květiny do herbáře
 • Kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život
 • Malování na chodník – školní dvůr
 • Jízda zručnosti – kolo, koloběžka, kolečkové brusle
 • Ilustrace k přečteným knihám v družinách
 • Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora - míčové hry, kolektivní hry, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Červen: „Rozloučení se školním rokem“

 • Léto se blíží – hry ve volné přírodě
 • Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme
 • Povídáme si o možných úrazech o prázdninách
 • Sbíráme léčivé byliny - vaříme a ochutnávání čajů
 • Významné dny - Mezinárodní den dětí 1.6. , Světový den životního prostředí 5.6.
 • Rozloučení se školním rokem a s družinou
 • Úklid družin a zahrady
 • Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora - míčové hry, kolektivní hry, hry s lanem, pískoviště, relaxace
 • Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Pravidelné měsíční činnosti

 • Tematické vycházky do přírody
 • Posilování přátelských vztahů
 • Ohleduplnost ke starším lidem a handicapovaným
 • Ochrana životního prostředí
 • Význam rodiny – stálá spolupráce s rodiči
 • Správná hygiena, stolování, společenské chování
 • Pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost
 • Poučení o bezpečnosti před každou činností
 • Návštěva knihovny – všechna oddělení navštíví ve školním roce knihovnu

 

Poznámka: CELOROČNÍ PLÁN SE MŮŽE MĚNIT DLE SITUACE V JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH


Informace o aktuální činnosti školní družiny naleznete v sekci Dění ve škole > Z činnosti družiny