V pátek 3.6.2022 bude ukončen sběr pomerančové a citronové kůry v tomto školním roce.  

Všem žákům, kteří se podíleli na sběru kůry, děkujeme.

Markéta Zářecká

Dobrý den, dne 31.5.2022 od 15:00 se konají rodičovské schůzky a konzultace s vyučujícími opět osobně ve škole. Pro usnadnění organizace posíláme odkazy na tabulky s časovým rozpisem k jednotlivým učitelům. Zapište se prosím na určitý čas, abyste nemuseli čekat ve frontách. Učitelé budou v kmenových učebnách, popř. ve svých kabinetech.

Baťková Naděžda -  Rodičovské schůzky Mgr. Naděžda Baťková.xlsx
Benešová Ivana -  Rodičovské schůzky Mgr. Ivana Benešová.xlsx
Bílková Zuzana -  Rodičovské schůzky Mgr. Zuzana Bílková.xlsx
Blažková Soňa -  Rodičovské schůzky Mgr. Soňa Blažková.xlsx
Brožek Jan - Rodičovské schůzky Ing. Jan Brožek.xlsx
Brožová Marie -  Rodičovské schůzky Mgr. Marie Brožová.xlsx
Falgenhauerová Radmila -  Rodičovské schůzky Mgr. Radmila Falgenhauerová.xlsx
Hanušová Martina -  Rodičovské schůzky Mgr. Martina Hanušová .xlsx
Holická Marta -  Rodičovské schůzky Mgr. Marta Holická.xlsx
Jozífová Vlasta -  Rodičovské schůzky Mgr. Vlasta Jozífová.xlsx
Knap Jan -  Rodičovské schůzky Mgr. Jan Knap.xlsx
Kopová Tereza -  Rodičovské schůzky Mgr. Tereza Kopová.xlsx
Nedbal Jiří -  Rodičovské schůzky Mgr. Jiří Nedbal.xlsx
Nermuťová Barbora -  Rodičovské schůzky Bc. Barbora Nermuťová.xlsx
Nevečeřalová Eva -  Rodičovské schůzky Mgr. Eva Nevečeřalová.xlsx
Ošlejšková Hana -  Rodičovské schůzky Mgr. Hana Ošlejšková.xlsx
Říhová Karolína -  Rodičovské schůzky Mgr. Karolína Říhová.xlsx
Sedláčková Iva -  Rodičovské schůzky Mgr. Iva Sedláčková.xlsx
Stodolová Vítězslava -  Rodičovské schůzky Mgr. Vítězslava Stodolová.xlsx
Špilínková Božena -  Rodičovské schůzky Mgr. Božena Špilínková.xlsx
Šťastná Renáta -  Rodičovské schůzky Mgr. Bc. Renáta Šťastná.xlsx
Štoková Jaroslava -  Rodičovské schůzky Mgr. Jaroslava Štoková.xlsx
Švábová Marcela -  Rodičovské schůzky Mgr. Marcela Švábová.xlsx
Tučková Dana -  Rodičovské schůzky Mgr. Dana Tučková.xlsx
Vyhnálková Zuzana -  Rodičovské schůzky Mgr. Zuzana Vyhnálková.xlsx

Mgr. Irenu Holomkovou kontaktujte prosím ohledně osobní schůzky přes Bakaláře a domluvte si náhradní termín a čas schůzky.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (lex ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

  • Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6. 2022 14:00-16:00
  • Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Choltice, okres Pardubice, Lipoltická 245, Choltice
  • Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 22

Mgr. Iva Sedláčková
Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Školička pro budoucí prvňáčky

Vyzkoušíme si jaké, je to ve škole. Budeme si povídat, malovat, zpívat a třeba se i něco naučíme.
Sejdeme se před školou v pondělí 6.6.2022 v 15 hodin, Přezůvky a penál s sebou.

skolicka

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s učitelkami prvních tříd

se bude konat v pondělí 13.6.2022 v 16 hodin v jídelně školy.

Marie Brožová a Karolína Říhová

sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

20.5.2022
od 15 hodin do 17 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!!
Kartony prosím nenoste.
Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

 

Dita Piskačová

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Docházka bude zahájena ve školním roce 2022/2023.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice