Vážení rodiče,

dne 27.11.2023 se všichni zaměstnanci naší školy zapojí do stávky. Stávka bude mít formu jednodenního přerušení práce, v tento den nikdo ze stávkujících zaměstnanců nepobírá plat, ani náhradu platu, škola bude zavřena (v provozu tedy nebude ani školní družina, ani jídelna).

cmos ps stavka letacekDůvodem stávky je snaha:

1. zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy (školy, rodiče i žáci jsou často v médiích vystavováni nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou diskuzí),

2. zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 - nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil snížení objemu financí na pomůcky a učebnice pro žáky, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější (v naší škole nyní dělíme některé ČJ, M, jazyky, počítače), zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek,

3. nepřipustit, aby se snížily v roce 2024 platy nepedagogických pracovníků (dle současného návrhu až o 22%) a ostatních pedagogů (asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové).

Cílem této stávky je tedy zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Domníváme se, že výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.

Děkujeme předem za Vaši podporu,
zaměstnanci Základní školy Choltice, okres Pardubice

Rodičovské schůzky/konzultace s vyučujícími se budou konat v budově školy v úterý 21.11.2023 od 15:00 do 18:00. V případě, že Vaše třída má i společnou část schůzek, bude Vás včas informovat třídní učitel. Níže jsou odkazy na tabulky, ve kterých máte možnost rezervovat si čas na svoji schůzku s vybraným vyučujícím. Pokud Vám odkaz nefunguje, použijte prosím odkazy v příloze. Zapisujte se jménem i příjmením dítěte. Prosíme o dodržování časového rozpisu. V případě problémů kontaktujete prosím daného vyučujícího.

Vzhledem k setkání ředitelů základních škol, který organizuje Pardubický kraj, se bohužel nemohu zúčastnit schůzek v tento den. Jestliže máte zájem o schůzku se mnou, kontaktujte mě prosím přes Bakaláře, ráda si s Vámi dohodnu náhradní termín.

 Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Sběr kaštanů a žaludů bude ukončen v pátek 3.11.2023

Děkuji Markéta Zářecká

BP 2023

Ve dnech 9.-11.října proběhne 24.ročník sbírky pro nevidomé a slabozraké "Bílá pastelka".

naše škola se zapojí do sbírky a žáci devátých tříd budou 10.10. vybírat dobrovolné příspěvky od žáků a učitelů. Minimální příspěvek činí 30,- Kč.

 

Děkujeme za veškeré příspěvky a spolupráci. 

 

 

Mgr. Martina Hanušová

 

Sběr kaštanů a žaludů 

Jako každoročně budeme i letos sbírat kaštany a žaludy. Pytle nenoste do šaten. Je připravený prostor na školním dvoře, kam budete kaštany a žaludy ukládat. Děti odevzdají lísteček se jménem a množstvím třídní učitelce/učiteli.  

Sběr pomerančové a citrónové kůry 

Sbíráme sušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Kůra musí být čistá bez dužiny. Nemíchejte kůry dohromady. Kůra z mandarinek a pomela se nesbírá. Sáčky s nasušenou kůrou žáci přinesou do 1. družiny Markétě Zářecké, lísteček se jménem a množstvím odevzdají třídní učitelce/učiteli. 

Děkujeme!

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

V pátek 29.9.2023 mají z provozních důvodů žáci naší školy ředitelské volno. Nebude v provozu ani školní jídelna, ani družina.

Připojuji i další důležité termíny:

Ředitelské volno: 29.9.2023 (pátek)

Pedagogické rady: 20.11.2023 (pondělí) od 14:45
                             22.1.2024 (pondělí) od 14:45
                             15.4.2024 (pondělí) od 14:45
                             24.6.2024 (pondělí) od 13:00

Třídní schůzky:     21.11.2023 (úterý) od 15:00 do 18:00
                                 9.1.2024 (úterý) od 15:00 do 18:00
                              21.5. 2024 (úterý) od 15:00 do 18:00

Plavání: Třída: 3.–4. Den: úterý Čas: 9.45. – 11.15
Datum: 21.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 09.01.2024 16.01.2024 23.01.2024 30.01.2024 06.02.2024

Zápis: 5.4. 2024 (pátek) 13:00 – 17:00

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy