Dobrý den,
rodičovské schůzky/konzultace s uvyučujícími se budou konat v budově školy v úterý 23.5.2023 od 15:00 do 18:00. Níže jsou odkazy na tabulky, ve kterých máte možnost rezervovat si čas na svoji schůzku s vybraným vyučujícím. Pokud Vám odkaz nefunguje, použijte prosím odkazy v příloze. Zapisujte se jménem a příjmením dítěte. Prosíme o dodržování časového rozpisu. V případě problémů kontaktujete prosím daného učitele.
S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková

V pondělí 22.5.2023 se bude opět na naší škole konat prodejní výstavka anglických knih nakladatelství Usborne.

Knihy budou vystaveny ve vstupní hale od 8:00 do 15:00.

 Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Dne 23.5.2023 bude focení žáků naší školy.

Informace o cenách:   

  • třídní foto - formát fotografie  15x20 cm  cena  50,- Kč/ks
  • fotografie portrét samostatného žáka, popř malé skupinky 2-4žáci, 10x15 cm cena 30,- Kč/ks (min. 3 ks od jedné fotografie).

Pokud nechcete společnou třídní fotku, informujte prosím předem třídního učitele.

Jestliže budete mít zájem o samostané focení, či malé skupinky u žáků 1. stupně, prosíme také o informaci třídním učitelům.

U žáků 2. stupně budeme postupovat při samostatném focení dle informací od žáků (popř od rodičů předaných třídním učitelům).

Daná částka bude stržena z třídních fondů.

 Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy


Ve středu 10. 5. a ve čtvrtek 11. 5. se žáci 4. tříd zúčastnili mezinárodního šetření trendů matematického a přírodovědného vzdělávání TIMSS realizovaného Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání. Toto šetření probíhá online formou zároveň ve více než 60 zemích světa a zjišťuje, jakých znalostí a dovedností dosahují děti v daném ročníku v porovnání s ostatními zeměmi. Cílem je identifikovat a interpretovat rozdíly v jednotlivých národních vzdělávacích systémech a na základě toho zlepšit výuku matematiky a přírodních věd. Děti se tak mohly setkat s různě složitými otázkami všeobecného rozhledu, ale také si vyzkoušely, jak probíhá opravdové vyplňování elektronických testů. Za jejich velice soustředěnou a pečlivou práci jim děkujeme.

Mrg. Blanka Váňová,
koordinátorka testování TIMSS-23

Den proti rakovine 2023

Dne 10.5.2023 se naše škola opět zapojí do akce Český den proti rakovině.

Podrobnější informace jsou v přiloženém letáčku a na stránkách https://www.cdpr.cz/.

Naši žáci budou nabízet známé žluté kytičky v min. hodnotě 20 Kč ve škole i v obci.

Předem děkujeme za podporu!

 

 Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

 

 

Pod záštitou Spolku rodičů při naší škole pořádáme již 5. BLEŠÍ TRH

Výtěžek této akce bude použit jako finanční pomoc v rehabilitační léčbě pro Terezku Fofoňkovou.

Místo: vstupní prostory ZŠ Choltice
Datum: 8. června 2023
Čas: 12:10 - 14:30

Přijďte si za symbolické ceny nakoupit hračky, dekorace a drobnosti  všeho druhu nebo si dát něco na zub - připraveny budou i dobroty domácí výroby.

Pokud nám chcete nějakými předměty do prodeje přispět, doneste je prosím nejdéle 31. května 2023 ráno do školy k panu školníkovi nebo paní učitelce Evě Nevečeřalové.

Děkujeme a těšíme se na Vás. Přijďte podpořit dobrou věc.

blechablechablecha