Dnes byla na Bakalářích zpřístupněna anketa týkající se kroužků, které budou probíhat na naší škole. Pokud máte o daný kroužek zájem, přihlaste se na něj prostřednictvím této ankety.

V rámci nabídky kroužků, nabízíme i tyto kurzy pro dospělé:

 • Němčina pro pokročilé (Mgr. Jozífová), 3000Kč
 • Pletení z pedigu, říjen-listopad 2021, 5 dvouhodinových lekcí, 1000 Kč + materiál
 • Paličkování /Švábová/, cena 200,- za dvouhodinovou lekci, počet pokračování dle zájmu, materiál - herdulku, paličky, špendlíky atd. - si hradí účastník sám, pomůžeme nakoupit

V případě zájmu kontaktujte prosím Mgr. Vlastu Jozífovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 724339112.

Iva Sedláčková ředitelka školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci dítěte,
od 1. října 2021  zavádíme na naší škole nový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

Jedná se o moderní elektronický systém BELLhop, který přináší příjemnější, rychlejší, bezpečnější a hlavně s ohledem k situaci posledních měsíců, mnohem hygieničtější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že tento postup ulehčí vyzvedávání Vám, žákům i paní vychovatelkám.

Iva Sedláčková a Markéta Zářecká

V tomto školním roce bude nově otevřen výtvarný obor ZUŠ Přelouč. Bude probíhat v prostorách naší školy v učebně 059 (bývalý byt školníka, v přízemí vpravo).

Pokud máte zájem, přijďte se v pátek zeptat a podívat. Více informací Vám podá p.u. Čenovská na tel. 733 593 022, nebo v pátek 3.9.2021 osobně ve škole.

V tomto školním roce bude nově nabízet ZUŠ Přelouč také taneční obor v prostorách naší školy.

Iva Sedláčková ředitelka školy

Testování žáků na naší škole

 1. Testování žáků proběhne 3 x – tj. 1.9. pro 2.-9. ročník (2.9. budou 1.A+1.B), 6.9. a 9.9.2021
 2. Testovat se nemusí (certifikát či potvrzení prosíme odevzdat Mgr. Vlastě Jozífové, popř. třídním učitelům):
  1. 14 dní po ukončeném očkování
  2. nejdéle 180 dnů po potvrzeném prodělání nemoci Covid-19
  3. platný test z oficiálního testovacího místa
 3. budeme testovat antigenní testy GENRU (dodáno z MŠMT)
 4. neprojde-li někdo testováním, nesmí cvičit, zpívat, konzumace potravin ve vzdálenosti min. 1,5 m od ostatních, po celou dobu pobytu ve škole musí být ochrana dýchacích cest (musí nosit obličejovou masku či respirátor)
 5. Pro 1.-3. ročník je umožněna přítomnost rodičů u testování v přízemí v aule, žáci pak odcházejí samostatně do třídy
 6. Pokud žák přijde později, nebo nebudete přítomen, bude testován hned po příchodu do školy
 7. Žáci chodící do ranní ŠD se budou testovat hned po svém příchodu do školní družiny
 8. Průběh testování: žáci si po příchodu do učebny umyjí a vydezinfikují ruce, učitelé rozdají testovací sady + stojánek, seznámení žáky s postupem testování, samotné testování za testování, vyhodnocení do 15 minut, zapsání výsledků do seznamu:
  1. test negativní – vše v pořádku, vyhodí testy, dezinfekce prostor, pokračuje výuka
  2. test nečitelný - zapsání neplatného testu dohledem, vyhodí test, testování se opakuje
  3. test pozitivní – žák bude odveden do izolační místnosti s dohledem (pokud je žák pozitivní 9.9., půjde domů i celá třída a čeká se na výsledky konformačního PCR testu), informování pro vedení školy, informování zákonných zástupců – pokud tito souhlasí (přes SMS, Bakaláři) je umožněn samostatný odchod žáka, jinak je třeba počkat na příchod rodičů, předání formuláře o pozitivním testu a dále třeba informovat rodiče, aby kontaktoval dětského lékaře, poté proběhne dezinfekce všech prostor
  4. pokud je konfirmační PCR test žáka negativní – návrat všech žáků do školy
  5. pokud je konfirmační PCR test žáka pozitivní – kontaktujeme KHS a postupujeme dle jejich pokynů. V případě, že je doma více než 50% žáků, přechází se na distanční výuku.
 9. Pokud žák odmítne testování a zároveň nošení ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nelze mu umožnit osobní přítomnost ve škole, bude podporován učiteli při domácím vzdělávání, ale nebude vzděláván distančně
 10. výsledky testů se zapisují do COVIDFORMAPP
 11. další postup dle informací z MŠMT a MZ
 12. platí možnost přinést si vlastní test, musí být ze seznamu MZ, zákonný zástupce musí žákovi podepsat, že seznámil své dítě s obsluhou a vyhodnocení testu 
 13.  Pokud byste potřebovali pobrobnější informace, kontaktujte nás prosím.

Iva Sedláčková ředitelka školy

Nabídka bezplatných kroužků pro žáky 7. - 9. ročníků, které pořádá Gymnázium a SOŠ Přelouč. V případě zájmu mohou zajistit i dopravu z Choltic.

Pokud budete mít zájem tyto kroužky navštěvovat, zašlete prosím přihlášku do 15.9.2021 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Iva Sedláčková ředitelka školy

Vážení žáci, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2021/2022 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

První školní den (1.9.2021) bude zahájen v 7:40, škola bude pro žáky otevřena od 7:15

 • žáci 1. ročníku (i s rodiči) počkají před školou, kde si je vyzvednou jejich třídní učitelky, poté odcházejí do svých tříd, kde proběhne slavnostní zahájení
 • žáci 2.-9. ročníku budou mít slavnostní zahájení ve svých kmenových třídách se svými učiteli, zároveň se budou tento den testovat

Tento den se nevaří, nefunguje ani školní družina, žáci odcházejí ihned domů. Prosíme rodiče starších ročníků, aby nevstupovali do školy a počkali na děti před hlavním vchodem. Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají. Při pobytu ve společných prostorách je třeba používat respirátor FFP2 nebo odpovídající prostředek ochrany dýchacích cest. Tato povinnost platí pro všechny návštěvníky školy. Žáci mohou používat roušku (chirurgickou), nebo vyšší typ ochrany dýchacích cest. Více informací v Pokynu k organizaci výuky a informacích k Testování.

Následující den (2.9.2021) se škola pro žáky otvírá v 7:15 (žáci se přezují a ihned odcházejí do svých tříd, kde si řádně umyjí ruce).

 • První ročník se učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté žáci mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout. Zároveň v tento den proběhne testování prvních ročníků.
 • Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15.
 • Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené a přihlášené obědy (www.strava.cz). V provozu je i školní družina (pro přihlášené žáky) a to od 6:00 do 16:00. Naše družina má povolenou kapacitu 115 žáků (4 oddělení) a jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníků. Ostatní žáci prvního stupně mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor. Žáci se už přezouvají a zamykají své šatny. Zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvního ročníku (vzhledem k situaci prosíme o zvážení, zda je opravdu nutné chodit s dítětem do šatny, od října již všichni žáci chodí úplně sami).

Dne 3.9.2021 se 1. ročníky učí 3 hodiny (tj. 7:40 – 10:25). Ostatní ročníky mají 4 hodiny, tj. do 11:15. Na oběd jde nejdříve 2. a poté 1. stupeň.

Od 6.9.2021 se již všichni žáci učí dle rozvrhu (včetně odpoledních vyučování).

Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů. Už se těšíme na naše žáky!

Další informace k testování žáků na naší škole, hygienickým pravidlům a nové organizaci provozu školní družiny budou zveřejněny během zítřka.

Iva Sedláčková ředitelka školy