Zahájení školního roku 2023 - 2024

  Vážení žáci, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

  dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2023/2024 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

  První školní den (4.9.2023) bude zahájen v 8:00 před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení, poté žáci odcházejí do svých tříd (prvňáčci mohou i s rodiči), kde proběhne krátké přivítání a sdělení základní organizačních informací. Tento den se nevaří, školní družina není v provozu, žáci odcházejí ihned domů. Prosíme rodiče starších ročníků, aby nevstupovali do školy a počkali na děti před hlavním vchodem. Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají.

  Následující den (5.9.2023) se škola pro žáky otvírá v 7:15 (žáci se přezují a ihned odcházejí do svých tříd).

  • První ročník se učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté žáci mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout.
  • Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15, poté odcházejí na oběd. Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci přihlášené a zaplacené obědy (www.strava.cz). V provozu je i školní družina (pro přihlášené žáky) a to od 6:00 do 16:00. Naše družina má povolenou kapacitu 115 žáků (4 oddělení) a jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníků. Ostatní žáci mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor. Žáci se už přezouvají a zamykají své šatny. Zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvního ročníku (vzhledem k situaci prosíme o zvážení, zda je opravdu nutné chodit s dítětem do šatny, od října již všichni žáci chodí úplně sami).

  Ve středu (6.9.2023) se prvňáčci učí 3 hodiny, ostatní již dle svých rozvrhů. Ve čtvrtek mají prvňáčci už 4. hodiny.

   

  Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů.

  Iva Sedláčková ředitelka školy

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality