Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč, nabízí bezplatné kroužky pro žáky 7. - 9. tříd základních škol.

Pokud byste potřebovali více informací, kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu Vyhnálkovou, tel. 733715073.

Iva Sedláčková ředitelka školy

Vážení žáci, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2022/2023 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

První školní den (1.9.2022) bude zahájen v 8:00 před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení, poté odcházejí do svých tříd (prvňáčci mohou i s rodiči), kde proběhne krátké přivítání a sdělení základní organizačních informací. V případě špatného počasí proběhne přivítání prvňáčků deváťáky ve školní tělocvičně. Tento den se nevaří, školní družina není v provozu, žáci odcházejí ihned domů. Prosíme rodiče starších ročníků, aby nevstupovali do školy a počkali na děti před hlavním vchodem. Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají.

Následující den (pátek 2.9.2022) se škola pro žáky otvírá v 7:15 (žáci se přezují a ihned odcházejí do svých tříd).

 • První ročník se učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté žáci mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout.
 • Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15, poté odcházejí na oběd. Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené a přihlášené obědy (strava.cz). V provozu je i školní družina (pro přihlášené žáky) a to od 6:00 do 16:00. Naše družina má povolenou kapacitu 115 žáků (4 oddělení) a jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníků. Ostatní žáci mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor. Žáci se už přezouvají a zamykají své šatny. Zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvního ročníku (od října již všichni žáci chodí úplně sami).

Od pondělí 5.9.2021 se všichni žáci učí dle rozvrhu (včetně odpoledních vyučování).

Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů. 

Iva Sedláčková ředitelka školy

 

 • Prosím, nekupujte dětem vybavení penálu a pomůcky na výtvarnou výchovu – dost věcí dostanou od školy
 • Učebnice a pracovní sešity zakoupí hromadně škola (vše dostanou v září)
 • Oblečení na tělesnou výchovu a bačkory, prosím, kupte až na konci prázdnin (za dva měsíce z toho mohou vyrůst)
 • Všechny věci mít podepsané svým jménem
 • Prosím, označte dětem aktovky (v jaké kapse mají penál, v jaké svačinku atd.), ve škole v nich pak štrachají a prohledávají všechny kapsy, to samé platí pro patrový penál
 • Zakoupení čipu (100 Kč) – pro vyzvedávání dětí – v září
 • Jídelna- čip budou mít i děti (asi 150Kč)- sami pak přes net můžete přihlašovat a odhlašovat obědy.
 • Družina bude dostupná pro všechny žáky – kdo bude mít zájem, prosím o vyplnění přihlášky
 • První dva dny (1.9. a 2.9.) bude kratší výuka – rozmyslete se, jestli půjdou děti do družiny nebo si je vyzvednete (2.9. bude i možnost oběda, ale je potřeba ho zaplatit předem)
 • 9. začátek v 8:00, bude pouze jedna vyučovací hodina
 • 9 začátek hodiny 7:40, konec vyučování 9:20
 • Mít sepsané alergie či nemoci dítěte v Bakalářích a informovat třídní učitelku (např. astma, cukrovka, epilepsie apod.)
 • Děti budou mít půlené vyučovací hodiny – pokud to bude první nebo poslední hodina, mohou přicházet nebo odcházet dříve (případně mohou být v družině – bezplatně)
 • Papírové žákovské knížky budou, aby se děti mohly pochlubit jedničkami :-)
 • Omluvenky, platby, komunikace s učiteli – vše přes Bakaláře (v případě technických dotazů a dotazů ohledně plateb přes systém Bakaláři můžete kontaktovat paní Barboru Augustinovou – email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 605 265 508)
 • 13.9. se budeme fotit do novin (1.9. poprosíme o podepsání souhlasu)

Poslední konzultace školní psycholožky v tomto školním roce proběhne 6.6.2022 od 14:00. V případě zájmu kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu Vyhnálkovou, 733715073. 

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

V pátek 3.6.2022 bude ukončen sběr pomerančové a citronové kůry v tomto školním roce.  

Všem žákům, kteří se podíleli na sběru kůry, děkujeme.

Markéta Zářecká

Dobrý den, dne 31.5.2022 od 15:00 se konají rodičovské schůzky a konzultace s vyučujícími opět osobně ve škole. Pro usnadnění organizace posíláme odkazy na tabulky s časovým rozpisem k jednotlivým učitelům. Zapište se prosím na určitý čas, abyste nemuseli čekat ve frontách. Učitelé budou v kmenových učebnách, popř. ve svých kabinetech.