Dne 23.5.2023 bude focení žáků naší školy.

Informace o cenách:   

  • třídní foto - formát fotografie  15x20 cm  cena  50,- Kč/ks
  • fotografie portrét samostatného žáka, popř malé skupinky 2-4žáci, 10x15 cm cena 30,- Kč/ks (min. 3 ks od jedné fotografie).

Pokud nechcete společnou třídní fotku, informujte prosím předem třídního učitele.

Jestliže budete mít zájem o samostané focení, či malé skupinky u žáků 1. stupně, prosíme také o informaci třídním učitelům.

U žáků 2. stupně budeme postupovat při samostatném focení dle informací od žáků (popř od rodičů předaných třídním učitelům).

Daná částka bude stržena z třídních fondů.

 Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy