Vzhledem k tomu, že žáci 5.A byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, je v této třídě nařízena karanténa do 19.1.2022 (včetně). Karanténa se týká všech žáků, kteří byli ve škole v pátek 14.1.2022 (včetně žáků očkovaných a po covidu). Žáci přecházejí od zítra na online výuku. Podrobnější informace z hygieny jsou v přiloženém dokumentu. 

Karanténa se týká i chlapců z 5. B (tělocvik). Vzhledem k počtu chlapců ve třídě přechází i tato třída na online. Děvčata a dva chlapci ale mohou přijít do školy, budou se učit online na školních tabletech.

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Jak jistě víte, veřejná autobusová doprava na části území Pardubického kraje se potýká s neodjetím některých spojů. Toto neodjetí je způsobeno nemocností řidičů. I když Pardubický kraj zajistil formou subdodávek provoz většiny těchto spojů, může se s  počátkem povinného testování přítomnosti Covid-19, tedy od 17. 1. 2022, stát, že z důvodu zachycení pozitivity řidičů dojde ke zvýšení počtu neodjížděných spojů. Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení, a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů autobusů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje), a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.  Již teď víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s, který nás o toto omezení požádal. Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS  nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333. Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. 

S ohledem na přijatá opatření Ministerstva zdravotnictví, která vstupují v platnost od 17. 1. 2022, může dojít k nezajištění autobusové dopravy žáků a studentů do školských zařízení.

V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme.

Děkujeme za pochopení.

 Ing. Leoš Beran

Vážení,
rád bych Vás touto cestou pozval na první letošní webinář ze série „O rodině a vztazích“, tentokrát na téma Rizika sociálních sítí, vedený Plk. PhDr. Ondřejem Moravčíkem z POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR, odboru komunikace a vnějších vztahů, který proběhne  18.1. 2022 od 17.00 do 18.30 hodin.

Sociální sítě jsou každodenní součástí našich životů a zásadně ovlivňují naše smýšlení. My, dospělí, jsme schopni odfiltrovat pravdivé informace od nepravdivých, umíme vyhodnotit jejich relevantnost a není lehké s námi tímto způsobem manipulovat. Děti tento obranný mechanismus nemají tak dobře vybudovaný a jsou nejčastějšími obětmi manipulátorů. V rámci této besedy se posluchači dozví, jakým způsobem je s dětmi na sociálních sítích manipulováno a jakým způsobem se proti tomu bránit.

Seminář je určený především rodičům, pedagogům a obecně osobám pracujícím s dětmi.

Link pro online sledování naleznete zde a také na  www.krajprorodinu.cz

 webinar rizika soc siti

Link pro připojení bude přístupný v den konání webináře od 16:50 hodin. Rezervace předem není nutná, kapacita pro setkání je neomezená. Účast je možná i anonymně (bez identifikačních údajů nebo obrazu), ale přesto bude možné v diskusi na závěr setkání položit lektorovi písemně dotaz prostřednictvím chatu.

Aktuální program chystaných webinářů (vždy v čase 17:00-18:30):

  1. 02. 2022     Přání v partnerských vztazích
  2. 03. 2022     16 maličkostí, na které bychom neměli při výchově dětí zapomínat
  3. 04. 2022     Fakta a mýty o drogách
  4. 05. 2022     Stres a relax

S přáním hezkých dnů
PhDr. Roman Miletín
ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje
Mozartova 449, Pardubice 530 09

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k současné situaci budou i lednové rodičovské schůzky probíhat pouze online a v několika dnech dle následujícího rozpisu:

úterý 11. ledna 2022 pro 1.-4. ročník
středa 12. ledna 2022 pro 5.-6. ročník
čtvrtek 13. ledna 2022 pro 7.-9. ročník

Společná část s třídními učiteli se bude konat od 16:00 do 16:20 přes Teams (viz kalendář Teams – poproste své děti, ať Vás přihlásí přes svůj školní účet a schůzky se mohou samozřejmě také zúčastnit). Po ukončení společné části budou probíhat osobní online konzultace s jednotlivými vyučujícími. K jednotlivým učitelům se můžete přihlásit na následujících odkazech (zapisujte se prosím jménem a příjmením žáka na určitý čas), učitel Vám v daný čas zavolá přes Teams:

Zapisování do tabulek bude ukončeno vždy den před schůzkou do 24:00.

Těšíme se na setkání s Vámi. V případě problémů kontaktujte prosím třídního učitele.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných,tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Vzhledem k tomu, že někteří žáci 7.B přišli do kontaktu s covid pozitivní osobou, je v současné době vyhlášena karanténa pro žáky 7.B a to  po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14ti dnů ode dne posledního kontaktu (14.12.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj.  minimálně do 21.12.2021 včetně, maximálně do 28.12.2021  včetně.  

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy