Základní škola Choltice ve spolupráci s Východočeským divadlem v Pardubicích nabízí možnost objednání ABONENTNÍCH VSTUPENEK NA NOVOU DIVADELNÍ SEZÓNU 2022/2023.

Hrací dny: pondělí – čtvrtek 17:30 hodin.

Typ abonentky: pro žáky 5 představení = 675,- Kč
                        pro dospělé 5 představení = 975,- Kč

Nabízená představení:

  • Ona není vadná!
  • Pekařova žena
  • Makropulos musical
  • Postižení
  • U Hitlerů v kuchyni.

Možnost objednání ve škole. Termín odevzdání závazné přihlášky a peněz: 16. 9. 2022

Mgr. Alena Štainerová

Ve středu 7.9. se v čase od 12,15-15,00 koná zápis do výtvarného oboru stávajích žáků do skupin v učebně v přízemí. Zároveň se mohou dostavit i noví zájemci o studium.

Těším se na viděnou, p.uč. Kamila Čenovská, ZUŠ Přelouč

Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč, nabízí bezplatné kroužky pro žáky 7. - 9. tříd základních škol.

Pokud byste potřebovali více informací, kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu Vyhnálkovou, tel. 733715073.

Iva Sedláčková ředitelka školy

Vážení žáci, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2022/2023 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

První školní den (1.9.2022) bude zahájen v 8:00 před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení, poté odcházejí do svých tříd (prvňáčci mohou i s rodiči), kde proběhne krátké přivítání a sdělení základní organizačních informací. V případě špatného počasí proběhne přivítání prvňáčků deváťáky ve školní tělocvičně. Tento den se nevaří, školní družina není v provozu, žáci odcházejí ihned domů. Prosíme rodiče starších ročníků, aby nevstupovali do školy a počkali na děti před hlavním vchodem. Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají.

Následující den (pátek 2.9.2022) se škola pro žáky otvírá v 7:15 (žáci se přezují a ihned odcházejí do svých tříd).

  • První ročník se učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté žáci mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout.
  • Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15, poté odcházejí na oběd. Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené a přihlášené obědy (strava.cz). V provozu je i školní družina (pro přihlášené žáky) a to od 6:00 do 16:00. Naše družina má povolenou kapacitu 115 žáků (4 oddělení) a jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníků. Ostatní žáci mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor. Žáci se už přezouvají a zamykají své šatny. Zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvního ročníku (od října již všichni žáci chodí úplně sami).

Od pondělí 5.9.2021 se všichni žáci učí dle rozvrhu (včetně odpoledních vyučování).

Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů. 

Iva Sedláčková ředitelka školy