Konzultace školní psycholožky Mgr. G. Dočkalové budou probíhat v termínech 22.1., 19.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6. 2024.
Pro přihlášení a domluvě času konzultace prosím kontaktujte Mgr. Z. Vyhnálkovou na tel. 733 715 073 nebo přes bakaláře.

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS