V pátek 9.6.2023 bude ukončen sběr pomerančové a citronové kůry v tomto školním roce.  

Všem žákům, kteří se podíleli na sběru kůry, děkujeme.

Markéta Zářecká

Cele Cesko cte detem

Naše škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem, jehož cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby s nejbližšími lidmi. Pravidelné předčítání dětem má také obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení a vyjadřování a přitom stačí 20 minut denně. Proto neváhejte a přidejte se také.

Mgr. Blanka Váňová

 

Dobrý den,
rodičovské schůzky/konzultace s uvyučujícími se budou konat v budově školy v úterý 23.5.2023 od 15:00 do 18:00. Níže jsou odkazy na tabulky, ve kterých máte možnost rezervovat si čas na svoji schůzku s vybraným vyučujícím. Pokud Vám odkaz nefunguje, použijte prosím odkazy v příloze. Zapisujte se jménem a příjmením dítěte. Prosíme o dodržování časového rozpisu. V případě problémů kontaktujete prosím daného učitele.
S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková

V pondělí 22.5.2023 se bude opět na naší škole konat prodejní výstavka anglických knih nakladatelství Usborne.

Knihy budou vystaveny ve vstupní hale od 8:00 do 15:00.

 Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Dne 23.5.2023 bude focení žáků naší školy.

Informace o cenách:   

  • třídní foto - formát fotografie  15x20 cm  cena  50,- Kč/ks
  • fotografie portrét samostatného žáka, popř malé skupinky 2-4žáci, 10x15 cm cena 30,- Kč/ks (min. 3 ks od jedné fotografie).

Pokud nechcete společnou třídní fotku, informujte prosím předem třídního učitele.

Jestliže budete mít zájem o samostané focení, či malé skupinky u žáků 1. stupně, prosíme také o informaci třídním učitelům.

U žáků 2. stupně budeme postupovat při samostatném focení dle informací od žáků (popř od rodičů předaných třídním učitelům).

Daná částka bude stržena z třídních fondů.

 Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy


Ve středu 10. 5. a ve čtvrtek 11. 5. se žáci 4. tříd zúčastnili mezinárodního šetření trendů matematického a přírodovědného vzdělávání TIMSS realizovaného Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání. Toto šetření probíhá online formou zároveň ve více než 60 zemích světa a zjišťuje, jakých znalostí a dovedností dosahují děti v daném ročníku v porovnání s ostatními zeměmi. Cílem je identifikovat a interpretovat rozdíly v jednotlivých národních vzdělávacích systémech a na základě toho zlepšit výuku matematiky a přírodních věd. Děti se tak mohly setkat s různě složitými otázkami všeobecného rozhledu, ale také si vyzkoušely, jak probíhá opravdové vyplňování elektronických testů. Za jejich velice soustředěnou a pečlivou práci jim děkujeme.

Mrg. Blanka Váňová,
koordinátorka testování TIMSS-23