Dobrý den, dne 31.5.2022 od 15:00 se konají rodičovské schůzky a konzultace s vyučujícími opět osobně ve škole. Pro usnadnění organizace posíláme odkazy na tabulky s časovým rozpisem k jednotlivým učitelům. Zapište se prosím na určitý čas, abyste nemuseli čekat ve frontách. Učitelé budou v kmenových učebnách, popř. ve svých kabinetech.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (lex ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

  • Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6. 2022 14:00-16:00
  • Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Choltice, okres Pardubice, Lipoltická 245, Choltice
  • Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 22

Mgr. Iva Sedláčková
Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Školička pro budoucí prvňáčky

Vyzkoušíme si jaké, je to ve škole. Budeme si povídat, malovat, zpívat a třeba se i něco naučíme.
Sejdeme se před školou v pondělí 6.6.2022 v 15 hodin, Přezůvky a penál s sebou.

skolicka

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s učitelkami prvních tříd

se bude konat v pondělí 13.6.2022 v 16 hodin v jídelně školy.

Marie Brožová a Karolína Říhová

sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

20.5.2022
od 15 hodin do 17 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!!
Kartony prosím nenoste.
Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

 

Dita Piskačová

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Docházka bude zahájena ve školním roce 2022/2023.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Pod záštitou Spolku rodičů při naší škole pořádáme již 4. BLEŠÍ TRH

Výtěžek této akce bude použit jako finanční pomoc v neurorehabilitační léčbě Kubíka Němce.

Místo: vstupní prostory ZŠ Choltice
Datum: 26. května 2022
Čas: 12:10 - 15:30

Přijďte si za symbolické ceny nakoupit hračky, dekorace a drobnosti  všeho druhu nebo si dát něco na zub - připraveny budou i dobroty domácí výroby.

Pokud nám chcete nějakými předměty do prodeje přispět, doneste je prosím nejdéle 25. května 2022 ráno do školy k panu školníkovi nebo paní učitelce Evě Nevečeřalové.

Děkujeme a těšíme se na Vás. Přijďte podpořit dobrou věc.

blechablechablecha