letacek sbor ZUS Prelouc 2324 Vážení rodiče,

Základní umělecká škola Přelouč i v letošním školním roce organizuje výuku přímo ve Vaší škole. Chcete-li tedy pro Vaše děti kvalitní umělecké vzdělávání, odpadá Vám nutnost pravidelného dojíždění. V letošním školním roce můžete zapsat své dítě ke vzdělávání v hudebním, tanečním či výtvarném oboru.

Novinkou je v letošním roce pobočka pěveckého sboru. Pěvecký sbor povede Jaroslav Šlais, výuka přímo v ZŠ Choltice se bude konat ve středu od 14:00 do 15:30. Budeme společně zpívat písně lidové, umělé i populární. Pěvecký sbor bude součástí sboru ZUŠ, několikrát během školního roku by zpěváci přijeli na společnou zkoušku do Přelouče, absolvovali první společná vystoupení. V plánu máme pro šikovné zpěváky i zahraniční koncertní výjezd.

Pro získání více informací ke sborovému zpěvu jsme Vám k dispozici na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na telefonním čísle 703 609 977 (sbormistr Jaroslav Šlais).

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi!

Vedení Základní umělecké školy Přelouč

Vážení žáci, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2023/2024 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

První školní den (4.9.2023) bude zahájen v 8:00 před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení, poté žáci odcházejí do svých tříd (prvňáčci mohou i s rodiči), kde proběhne krátké přivítání a sdělení základní organizačních informací. Tento den se nevaří, školní družina není v provozu, žáci odcházejí ihned domů. Prosíme rodiče starších ročníků, aby nevstupovali do školy a počkali na děti před hlavním vchodem. Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají.

Následující den (5.9.2023) se škola pro žáky otvírá v 7:15 (žáci se přezují a ihned odcházejí do svých tříd).

  • První ročník se učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté žáci mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout.
  • Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15, poté odcházejí na oběd. Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci přihlášené a zaplacené obědy (www.strava.cz). V provozu je i školní družina (pro přihlášené žáky) a to od 6:00 do 16:00. Naše družina má povolenou kapacitu 115 žáků (4 oddělení) a jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníků. Ostatní žáci mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor. Žáci se už přezouvají a zamykají své šatny. Zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvního ročníku (vzhledem k situaci prosíme o zvážení, zda je opravdu nutné chodit s dítětem do šatny, od října již všichni žáci chodí úplně sami).

Ve středu (6.9.2023) se prvňáčci učí 3 hodiny, ostatní již dle svých rozvrhů. Ve čtvrtek mají prvňáčci už 4. hodiny.

 

Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů.

Iva Sedláčková ředitelka školy

Školička pro budoucí prvňáčky

Vyzkoušíme si, co nás v září čeká. Sejdeme se před školou, přezůvky a penál sebou.
15.6.2023 15:00 hodin.

0005 001 002

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s učitelkami prvních tříd

se bude konat 22.6.2023 v 16 hodin v jídelně školy.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Dne 16.6.2023 proběhne ve škole Den s choltickými hasiči.
Zde jsou podrobnější informace k jeho organizaci:

Den s hasici5.-8. + 9.A třída

7:40

příchod dětí na hřiště s vyučujícími, začátek akce

7:45 - 8:30

ukázky oblečení, činnost hasičů, sání a čerpání vody

simulace zahoření oleje v domácnosti a správné hašení

ukázka mladšího (štafeta dvojic) a staršího družstva hasičů (štafeta 4x60)

ukázka mužů v požárním sportu (požární útok)

8:30 - 9:00

prohlídka hasičské techniky a vozidla ZZS (v areálu hřiště bude připraveno několik hasičských automobilů s možností ukázky vybavení) - volnou formou s učiteli podle zájmu dětí

9:00 - 9:40

simulace dopravní nehody s ukázkou vyproštění (profesionální hasiči Přelouč) a následnou první pomocí (ZZS Pardubického kraje)

možná prohlídka vozu profesionálních hasičů

otázky dětí

9:40

plánovaný konec první skupiny dětí, odchod dětí do školy

 

MŠ a 1.-4. + 9.B třída

9:45

příchod dětí na hřiště, začátek programu pro druhou skupinu

9:45 - 10:30

ukázky oblečení, činnost hasičů, sání a čerpání vody

simulace zahoření oleje v domácnosti a správné hašení

ukázka mladšího (štafeta dvojic) a staršího družstva hasičů (štafeta 4x60)

ukázka mužů v požárním sportu (požární útok)

10:30 - 11:00

prohlídka hasičské techniky a vozidla ZZS (v areálu hřiště bude připraveno několik hasičských automobilů s možností ukázky vybavení)

- volnou formou s učiteli podle zájmu dětí

11:00 - 11:40

simulace dopravní nehody s ukázkou vyproštění (hasiči Heřmanův Městec) a následnou první pomocí (ZZS Pardubického kraje)

možná prohlídka vozu profesionálních hasičů

otázky dětí

11:40

plánovaný konec akce pro děti, odchod do školy, školky

V době, kdy žáci nebudou na akci, se učí dle platného rozvrhu. Další informace jsou v přiloženém plakátu. 

 Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy