Tento týden jede většina žáků 7. a 8. ročníků na lyžařský kurz a s nimi i naši učitelé z 2. stupně. Vzhledem k situaci bude příští týden platit pro žáky 7. a 8. tříd, kteří zůstávají ve škole, platit zvláštní rozvrh a budou spojeni do jedné skupiny. Rozvrh bude ovlivněn i v jiných ročnících, proto prosím o sledování aktuálního rozvrhu v Bakalářích.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vzhledem k ukončení karantén se vrací naše školní družina od 8.3.2022 k normálnímu provozu a původnímu rozdělení do oddělení, a to včetně ranní družiny.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Základní škola Choltice, okres PardubiceZákladní škola Choltice, okres Pardubicevyhlašuje Zápis pro školní rok 2022/2023

Zápis k povinné školní docházce bude na naší škole probíhat v pátek 8.4. 2022 od 13:00 do 17:00. Podrobnější informace k organizaci zápisu zveřejníme koncem března.

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce

Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v místním školském obvodu, ale s vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku.

Organizace a průběh zápisu

1. formální částzákonný zástupce dítěte podává žádost o přijetí (zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat) – tuto část bude možno zařídit online (přes internetovou aplikaci). Zákonný zástupce uvede tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).
  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • telefonní spojení či e-mailovou adresu

Zákonný zástupce dítěte je poté povinen ve škole předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu) – občanský průkaz a rodný list dítěte.

2. motivační část - cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Pro organizaci zápisu je vyhláškou o základním vzdělávání stanoveno, že rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem trvá nejvýše 20 minut. Pokud škola připraví i jiné aktivity spojené se sledováním dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobné herním činnostem, může být tato doba nejvýše 60 minut. Jako základní východisko pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte je doporučeno Desatero pro rodiče předškolního věku uvedené v RVP PV (viz příloha).

 

V Cholticích 22.2.2022                                                                                  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti paní učitelky Horsinkové nastoupí od 21.2.2022 slečna Barbora Nermuťová, která převezme její úvazek na 2. stupni, zároveň dojde ke změně rozvrhu (viz Bakaláři).

S přáním hezkého dne, Mgr. Iva Sedláčková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení a k testování zaměstnanců.

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

DDM Alfa, OP Delta pořádá příměstský tábor na naší škole.

1. běh od 4.7. do 8.7. 2022 na téma
Staré pověsti české
cena: 1 500,- Kč.

2. běh od 11.7. do 15.7. 2022 na téma
Rytířská klání
cena: 1 500,- Kč.

V ceně tábora je zahrnuto stravování, pedagogický dozor, materiál na tvoření a odměny.

Přihlášky jsou pouze elektronicky na DDM ALFA www.ddmalfa.cz.
Informace můžete získat na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na telefonu 605 28 303.

pt22 1 pt22 2