CELODENNÍ STÁVKA ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHOLTICE, OKRES PARDUBICE

  Vážení rodiče,

  dne 27.11.2023 se všichni zaměstnanci naší školy zapojí do stávky. Stávka bude mít formu jednodenního přerušení práce, v tento den nikdo ze stávkujících zaměstnanců nepobírá plat, ani náhradu platu, škola bude zavřena (v provozu tedy nebude ani školní družina, ani jídelna).

  cmos ps stavka letacekDůvodem stávky je snaha:

  1. zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy (školy, rodiče i žáci jsou často v médiích vystavováni nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou diskuzí),

  2. zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 - nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil snížení objemu financí na pomůcky a učebnice pro žáky, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější (v naší škole nyní dělíme některé ČJ, M, jazyky, počítače), zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek,

  3. nepřipustit, aby se snížily v roce 2024 platy nepedagogických pracovníků (dle současného návrhu až o 22%) a ostatních pedagogů (asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové).

  Cílem této stávky je tedy zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Domníváme se, že výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.

  Děkujeme předem za Vaši podporu,
  zaměstnanci Základní školy Choltice, okres Pardubice

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality