vzhledem k situaci dojde od 6.12. ke změně organizace ranní družiny. Žáci ráno po přihlášení čipem a přezutí v šatnách budou chodit rovnou do svých kmenových tříd tak, aby nedocházelo k míchání tříd v rámci ranní družiny. Dohled bude i nadále zajišťován vychovatelkami školní družiny.

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Dobrý den, vzhledem k tomu, že někteří žáci přišli do kontaktu s covid pozitivní osobou, je v současné době vyhlášena karanténa pro žáky 1.A. U žáků z 1.B se karanténa týká pouze těch, kteří chodí do družiny a byli v ní toto pondělí nebo úterý. Dále do karantény nastupují žáci, kteří byli toto pondělí nebo úterý v ranní družině. Karanténa se netýká žáků, kteří jsou po covidu. Tato karanténa bude nejméně 7 dní, tj. do 7.12. (včetně - pro návrat do školy je potřeba mít negativní PCR test) nebo žák musí absolvovat celých 14 dní karantény. Podrobnější informace z hygieny jsou v příloze.

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Ve dnech 22.11 a 29.11.2021 proběhne další kolo screeningového testování ve školách.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k současné situaci budou v listopadu probíhat rodičovské schůzky pouze online a v několika dnech dle následujícího rozpisu:

23. listopadu 2021 pro 1.-4. ročník
25. listopadu 2021 pro 5.-6. ročník
26. listopadu 2021 pro 7.-9. ročník

Společná část s třídními učiteli se bude konat od 16:00 do 16:20 přes Teams (viz kalendář Teams – poproste své děti, ať Vás přihlásí přes svůj školní účet a schůzky se mohou samozřejmě také zúčastnit). Po ukončení společné části budou probíhat osobní online konzultace s jednotlivými vyučujícími. K jednotlivým učitelům se můžete přihlásit na následujících odkazech (zapisujte se prosím jménem a příjmením žáka na určitý čas), učitel Vám v daný čas zavolá přes Teams:

Na úvodní společné schůzce 9.A bude přítomna i Mgr. Špilínková jako kariérní poradce, Mgr. Nevečeřalová a Mgr. Tučková.

Zapisování do tabulek bude ukončeno vždy den před schůzkou do 24:00.

Těšíme se na setkání s Vámi. V případě problémů kontaktujte prosím třídního učitele.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vzhledem k tomu, že žáci 9.A, 5.A, žáci navštěvující ranní družinu, 1 odd. škulní družiny a keramický kroužek byli ve škole v kontaktu s osobou covid pozitivní, proto je jim nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14ti dnů ode dne posledního kontaktu.

Rodiče jsme o situaci telefonicky informovali, žáci se budou učit distančně.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci a zvyšujícímu se výskytu kontaktů žáků s Covid pozitivní osobou Vás prosíme o pečlivé sledování zdravotního stavu dětí. V případě, že mají teplotu, kašel, rýmu apod., je prosím neposílejte do školy. Zároveň v příloze připojuji obecné informace o průběhu karantény.

Děkujeme, Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy