Ve středu 10. 5. a ve čtvrtek 11. 5. se žáci 4. tříd zúčastnili mezinárodního šetření trendů matematického a přírodovědného vzdělávání TIMSS realizovaného Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání. Toto šetření probíhá online formou zároveň ve více než 60 zemích světa a zjišťuje, jakých znalostí a dovedností dosahují děti v daném ročníku v porovnání s ostatními zeměmi. Cílem je identifikovat a interpretovat rozdíly v jednotlivých národních vzdělávacích systémech a na základě toho zlepšit výuku matematiky a přírodních věd. Děti se tak mohly setkat s různě složitými otázkami všeobecného rozhledu, ale také si vyzkoušely, jak probíhá opravdové vyplňování elektronických testů. Za jejich velice soustředěnou a pečlivou práci jim děkujeme.

Mrg. Blanka Váňová,
koordinátorka testování TIMSS-23