Sběr kaštanů a žaludů 

Jako každoročně budeme i letos sbírat kaštany a žaludy. Pytle nenoste do šaten. Je připravený prostor na školním dvoře, kam budete kaštany a žaludy ukládat. Děti odevzdají lísteček se jménem a množstvím třídní učitelce/učiteli.  

Sběr pomerančové a citrónové kůry 

Sbíráme sušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Kůra musí být čistá bez dužiny. Nemíchejte kůry dohromady. Kůra z mandarinek a pomela se nesbírá. Sáčky s nasušenou kůrou žáci přinesou do 1. družiny Markétě Zářecké, lísteček se jménem a množstvím odevzdají třídní učitelce/učiteli. 

Děkujeme!

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy