Dne 22.9.2023 půjdeme tradičně do Svinčan na Zahrádkářskou a chovatelskou výstavu. Třídy 1.B - 4.B odchází hned ráno v 7:40, (třída 1.A má náhradní program viz informace od paní učitelky třídní), třídy 5.A - 9.B odchází až po 1. vyučovací hodině. Dejte dětem s sebou svačinu, dostatek pití, kapesné dle Vašeho uvážení, pokrývku hlavy, vhodné oblečení i obuv, pláštěnku. Jdeme pěšky (4 km tam, 4 km zpět). Vrátíme se okolo 11,15 h na oběd. Vyučování končí po návratu do školy.

Pokud někdo z dětí bude zůstávat ve Svinčanech, prosíme o omluvení přes bakaláře předem třídním učitelům a nezapomeňte jim odhlásit oběd přes www.strava.cz.

Poučte své děti, že si nekupují žádné zvířátko. Pokud zvířátko vyhrají v tombole, vyzvednou si ho v sobotu nebo neděli s Vámi.

V případě špatného počasí zůstáváme ve škole a žáci se učí dle rozvrhu.

Pokud nesouhlasíte s účastí Vašeho dítěte na akci, napište to prosím třídním učitelům, žák zůstane ve škole a bude se učit dle zadaných úkolů pod dohledem učitele.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy