Ve čtvrtek na netradiční datum 29.2. jsme si ve třídě v malých dílničkách ve dvouhodinové práci vyzkoušeli propojit zkoumání vlastností věcí a látek pomocí měření hmotnosti, objemu, délek a času. Víme, kolik uděláme poctivých dřepů za 1 min, kolik měří šířka dveří, skla v oknech, kolik váží náš penál, jak navážit 280 g čočky a kolik chybí do 1 kg.  Zkoumali jsme vztah dkg (dnes dag) a g a už víme, jak použít závaží na dvouramenných váhách. Bude se nám tím lépe používat i oblast běžných metafor např. vyvažovat, rozvažovat, převaha, a jak nad vším můžeme uvažovat, vážit slova svá a možná druhým občas připomenout, aby i svá slova používali uvážlivě. Měřili jsme obvod předmětů pomocí papírového metru z Ikey, známe už i obvod nějaké části těla. Zkoumali jsme i objem nádob, přelévali vodu do odměrných válců a odečetli údaj.  Také např. kolik ml se vejde do čajové nebo polévkové lžíce. Ve skupině jsme se učili spolupracovat, pomáhat si, rozdělit si práci. Na závěr jsme svou práci zhodnotili. Zase o sobě víme o trochu více.

  Užili jsme si to.    

  Dilnicky 4A 01 Dilnicky 4A 13 Dilnicky 4A 35 Dilnicky 4A 40
  camera Další foto...      

  Mgr. Ivana Benešová

  Poslední únor byl pro osmé ročníky ve znamení projektového dne. Naše škola se zapojila do projektu „Technika do škol“. V rámci tohoto projektu objíždí zapojené školy lektoři se speciálně upraveným kamionem, který je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Tato mobilní učebna je centrem pro výuku a experimentování s technikou. Lektoři s sebou přivážejí nejen znalosti a odbornost, ale také zajímavé ukázky a praktické workshopy.

  Žáci osmých ročníků byli rozděleni do skupin a během dopoledne absolvovali celkem 3 workshopy.

  Praktické zkušenosti s 3D tiskem

  Během tohoto workshopu se žáci ponořili do fascinujícího světa 3D tisku. Na workshopu se naučili základy této pokročilé technologie a každý z nich měl možnost si vytisknout vlastní klíčenku s osobním nápisem. Workshop byl jistě zajímavý i pro žáky, pro které není 3D tisk novinkou, jelikož 3D tisku se věnují ve škole například v rámci volitelného předmětu Základy robotiky.

  Elektromobilita jako součást moderního světa

  Po 3D tisku následovala krátká přednáška o elektromobilitě. Žáci získali informace o principech elektromobilů a seznámili se s udržitelnými alternativami v automobilovém průmyslu. Tato přednáška nejen rozšířila povědomí o ekologických trendech, ale také zdůraznila význam udržitelné mobility pro budoucnost.

  Kariérní poradenství

  Začalo se testem RIASEC, což je výzkumný nástroj, který pomáhá identifikovat zájmy a sklony každého jednotlivce. Po absolvování testu mohli žáci otevřeně diskutovat o svých výsledcích, sdílet své myšlenky ohledně budoucího zaměření. Hovořilo se nejen o budoucím povolání, ale také o důležitosti osobní pohody v budoucím pracovním životě. Tato interaktivní forma kariérního poradenství nabídla konkrétní výsledky a směry pro žáky, ale také podněcovala ke kritickému myšlení a sebepoznání.

  Celkově byl projekt „Technika do škol“ pro naši školu inspirativním a vzdělávacím zážitkem. Otevřel nové možnosti, podporoval rozvoj moderních technologických dovedností a poskytl žákům klíčové nástroje pro úspěšnou budoucnost. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto projektu a těšíme se na další podobné, které posílí znalosti a dovednosti našich žáků.

  Více o projektu na webu Technika do škol | web o projektu Technika do škol (technikadoskol.cz). Také si můžete přečíst článek v Pardubickém deníku: https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/rybitvi-pojizdna-ucebna-kamion-pardubicko.html.

  Vyukovy kamion 01 Vyukovy kamion 04 Vyukovy kamion 06 Vyukovy kamion 11
  camera Další foto...      

  Mgr. Božena Špilínková, Mgr. Dana Tučková

  Ve čtvrtek 15. 2. 2024 žila družina opět karnevalem.

  Ve čtvrtém oddělení se po obědě děti převlékly do svých kostýmů a odpoledne plné zábavy mohlo začít. Připravily si pro celou družinu  zábavné hry a úkoly, které jsme postupně plnili. Všichni jsme si karnevalové odpoledne v družině užili. Na konci každý dostal sladkou odměnu.

  Karneval 01 Karneval 10 Karneval 16 Karneval 25
  camera Další foto...      

  Markéta Zářecká

  V únoru jsme se na hodinách informatiky zaměřili na bezpečnost na internetu, tento měsíc jsme si vybrali s ohledem na mezinárodní den bezpečného internetu, který připadl na 6. února. Spolu s dalšími školami jsme se aktivně zapojili do projektu „Kraje pro Bezpečný Internet“.

  Vzdělávací projekt se zaměřuje na šíření osvěty o bezpečnosti na internetu nejen mezi žáky, ale i veřejností obecně. Naše škola se rozhodla této problematice věnovat celý měsíc. Žáci se v hodinách seznámili s výukovými videi a následovaly diskuse, které zahrnovaly témata jako ochrana osobních údajů, bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming a nevhodný nebo nelegální obsah. Během těchto diskuzí měli žáci příležitost klást otázky a sdílet své zkušenosti.

  V dnešní digitální éře je klíčové aktivně se vzdělávat a chránit v online prostředí. Účast v projektu "Kraje pro Bezpečný Internet" nám poskytla výbornou příležitost podporovat tuto iniciativu a naplňovat ji ve školním prostředí.

  Více o projektu na webu KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET (kpbi.cz)

  Dana Tučková, Zuzana Vyhnálková

  23. února se uskutečnil projektový den v 6.A na téma Řečtí bohové. Všichni žáci a vyučující se přestrojili za předem určené bohy a celý den probíhala výuka se zaměřením na řecké božstvo. Žáci se naučili připravit referát na daného boha, při výtvarné výchově si přiděleného boha nakreslili, při českém jazyce si v rámci čtenářské gramotnosti připomněli Staré řecké báje a pověsti a v dějepise prezentovali vybrané bohy.

  Ing Jan Brožek

  V pondělí 19. února 2024 jsme si zpříjemnili den v družině projektem s názvem "Cirkusová dílna". Přivítali jsme nám dobře známého pana Jiřího Sadilu. Přijel se svými jednokoly, dvojkoly, žonglérskými kužely, chůdami, šátky, balančními talířky a jinými pomůckami.

  Předvedl nám, jak se s těmito předměty zachází a co se s nimi dá naučit. Děti se postupně ujaly všeho, co bylo k dispozici, a začaly zkoušet, co zvládnou a k čemu mají odvahu.

  Zábava nebrala konce, a tak děti během skoro dvou hodin byly schopné roztočit na proutku žonglovací talíře nebo aspoň ujet na šlapadle krátkou vzdálenost. Program byl prokládán hudebním doprovodem pana Sadily na píšťalu.

  Co dětem tento program přinesl: radost, trénink rovnováhy a koncentrace, zlepšení koordinace pohybu, rozvoj píle a vytrvalosti, spolupráci s ostatními a inspiraci pro smysluplné trávení volného času.

  Cirkusové dílny byly moc fajn a určitě bychom je chtěli zopakovat.

  Děkujeme panu Sadilovi za návštěvu, za vlídný a trpělivý přístup k dětem a celkově za báječnou a uvolněnou atmosféru.

  Sadila cirkusove dilny 01 Sadila cirkusove dilny 02 Sadila cirkusove dilny 03 Sadila cirkusove dilny 04
  camera Další foto...      

  Markéta Zářecká

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality