• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg

   

  tabor letak 2021

  Táborníci Choltice z. s. pořádají
  (za příznivé epidemické situace)

  LETNÍ TÁBOR - termín 18.7.2021 – 31.7.2021

  • Ubytování: podsadové stany pro 2 osoby
  • Věk účastníků: 7let (po první třídě) -15 let
  • Místo konání: LT Pod Skalou, Libice nad Doubravou
  • Cena: 4 250Kč
  • Hlavní vedoucí: Ing. Jan Brožek (Harry)
   Tel: 728 875 603
   E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   

   

   

   

   

   

  Vážení žáci a rodiče,
  od příštího týdne nám pro antigenní testování byly dodány jiné typy testů. Jsou to testy Singclean. Tytto testy byly již používány na Moravě, nyní jsou zavezeny po celé republice. Mají trochu odlišný postup vyhodnocení. Zde přikládám odkaz pro informace o testech:
  Testování EDU
  Leták Singclean
  Postup testování Singclean

  Pro snadnější manipulci s novými testy jsme pro naše žáky vyrobili vlastní dřevěné stojánky (viz příloha, je v ní i postup tohoto testování). Žáci prvního ročníku a školní družina budou do vyčerpání zásob používat původní testy LEPU.

  Děkujeme za spolupráci a přeji hezké dny,

  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

  Vzhledem k Vašem zájmu nabízíme pro žáky konající přijímací zkoušky testování v těchto termínech 27., 28., 29.4.2021 a 10.5.2021 od 14:00.

  Vzhledem k zájmu přidáváme ještě termín 30.4. ve 13:00.

  Žáci pátých ročníků budou moci být testováni v rámci prezenční výuky. Pokud se Vám dané termíny a čas nehodí, dejte mi prosím vědět mi na tel. 734579103. Domluvíme náhradní termín.

  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

  Vážení rodiče a budoucí žáčci naší školy,

  přidávám několik informací k zápisu, který proběhne ve čtvrtek a v pátek na naší škole.  Vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení MŠMT bude zápis k základnímu vzdělávání na naší škole probíhat takto:

  1. V současné době byste měli mít vyplněné údaje a vybraný termín pro osobní návštěvu na zscholtice.cz Onlinezápisdoškoly. Tato online registrace byla možná v období od 1.4. od 8:00 hodin do 19.4.2021 do 20:00 hod. Pokud jste to nestihli a máte zájem o přijetí na naši školu, zavolejte prosím na telefon 734 579 103 (Iva Sedláčková), nebo 724 339 112 (Vlasta Jozífová). Domluvíme s Vámi doplnění údajů a termín.
  2. Kontrola údajů a podpis dokumentů nutných pro přijetí na naši školu proběhne ve Vámi vybraném dni a čase (tj. 22.4. nebo 23.4.2021 od 12:00 do 17:00) za dodržení přísných hygienických pravidel (dospělí respirátor, děti chirurgická rouška). Přineste si prosím rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, ostatní dokumenty budeme mít pro Vás vytištěné a připravené na místě. Jedná se pouze o administrativní úkon, proto je na Vás, zda přivedete i Vaše dítě. Bohužel zápis tak, jak jsme zvyklí, probíhat nebude. Rádi bychom ale dětem nabídli v červnu prohlídku školy s různými aktivitami (pokud to situace dovolí). Stejně tak plánujeme v červnu schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků.

   

  Žádost o odklad školní docházky

  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  Dokumenty k odkladu:

  Žádost o odklad školní docházky – pokud jste zadali, budeme ji mít pro Vás připravenou také
  Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

   

  Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce

  Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti mimo spádový obvod.

  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

  Dobrý den,
  rádi bychom Vám znovu nabídli možnost setkání se s naší školní psycholožkou, a to 3.5.2021 od 14:00. Pokud budete mít zájem, kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu Vyhnálkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

  1. Do školy se vrací první stupeň. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech v prezenční a distanční výuce). V naší škole nastoupí nejdříve žáci 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B a další týden ( tj. od 19.4.2021) by šli žáci 1.A. a 3.A, 3.B, 5.A, 5.B ročníku. Žáci se učí dle platného rozvrhu. Prosíme o sledování změn v suplování. Podmínkou účasti na prezenční výuce je absolvování testování (netýká se osob uvedených v bodě m).
  2. Žáci 6. – 9. ročníků se učí dle online rozvrhu s využitím různých metod distanční výuky.
  3. Pro žáky na prezenční výuce jsou povinné zdravotnické (chirurgické) roušky, nelze tedy používat látkové roušky. Učitelé a ostatní zaměstnanci školy používají respirátory.
  4. Testování
   Testy, které naše škola dostala z ministerstva školství, jsou LEPU SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test.
   (https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf)
   Žáci se budou testovat těmito neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.  Při testovaní budou žáci rozděleni na dvě skupiny.

  Postup TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

  1. Všichni si vydezinfikují ruce
  2. Dostanou informace o průběhu testu – video, plakátek (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole)
  3. Rozdání testovacích sad
  4. Sundají si roušku, provedou odběr (5 zatočit tyčinkou v každé nosní dírce), opět si nandat roušku – doporučujeme zkusit si doma „odběr“ s vatovou tyčinkou po zhlédnutí instruktážního videa (https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=3s)
  5. Testovaný si otevře kartu, vsune tam tyčinku z bodu A do B, dohled nakape 6 kapek, testovaný v tom 2x otočí tyčinkou, odstranění lepícího proužku, zavře kartu a čekáme 15 minut na místě na výsledek
  6. Výsledek negativní – vše v pořádku
  7. Výsledek pozitivní – žák odchází s dohledem do izolační místnosti, škola mu vydá potvrzení o pozitivním testování, kontaktujeme rodiče (žák může se souhlasem ZZ odejít i sám, nebo čeká v izolaci), rodiče pak kontaktují svého lékaře a ten posílá žáka na PCR test, do školy pak mají povinnost předat výsledek PCR testu – další postup dle výsledků testu: https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
  8. Výsledek nečitelný – je třeba testovat znovu, ale i chybný test se eviduje do archu
  9. Testovaný si sám vyhodí test do koše
  10. Následuje dezinfekce lavic – postříkat, žák si utře lavici zeleným ubrouskem (platí v případě testování v kmenové třídě) – ubrousek vyhodí do pytle, nekmenové třídy uklidí potom paní uklízečky
  11. Paní uklízečka pytel uzavře, odnese ze třídy.
  12. Žák se může vrátit do školy pouze s negativním PCR testem (potvrzení), po karanténě (také potvrzení od lékaře), po prodělání covidu
  13. Nemusí se testovat:
   • osoby po covidu – je nutné doložit doklad o pozitivním PCR testu (potvrzení od lékaře, nebo sms s iniciály, datem narození a datem obdržení od Covid registru/hygieny – je potřeba přeposlat k evidenci s jménem a třídou žáka Mgr. Jozífové na tel. 724 339 112 ), od doby pozitivního testu PCR testu je ochranná lhůta 90 dní,
   • osoby po celém očkování – nejdříve 14 dní po absolvování poslední dávky,
   • osoby s negativním PCR, či ant. testem, který není starší než 48 hodin (nutno doložit)
   • osoby mající potvrzení o podstoupení testování v jiné škole v daných termínech
  14. Možnost přítomnosti 3. osoby u testování u 1.-3. ročníků – v tomto případě bude probíhat testování těchto žáků v prostoru šaten 2. stupně
  15. Pokud žák přijde v později, či následující den, bude ihned testován.
  1. Žáci mají možnost přinést si vlastní test pořízený na své náklady, který si provedou ve škole pod dohledem, k němu ale doloží potvrzení od rodičů, že své dítě seznámili s používáním a obsluhou testu. Tento test musí být schválen Ministerstvem zdravotnictví:
   https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
   Prohlášení ZZ k jinému testu
  2. Pokud se žáci nechtějí účastnit testování, nelze to vynucovat, ale nemají nárok na distanční výuku, bude jim pouze zaslána práce.
  3. Nárok na ošetřovné mají zákonní zástupci, pokud má žák distanční výuku, viz mpsv.cz/osetrovne
  4. Školní družina – bude v provozu ranní (od 6:00) i odpolední (do 16:00), v ranní družině budou žáci testování po příchodu do školy na chodbě v 1. patře, poté odejdou do svých tříd, odpolední družina bude dle tohoto rozpisu:
  • 1.B - v 1.oddělení - Zářecká
  • 2.A - v 2.oddělení - Horáková
  • 2.B - v 3.oddělení - Bornová
  • 4.A - v klubovně
  • 4.B - ve 4.oddělení – Jiřišťová

  Rozpis na další týden, tj. 19.4 - 23.4.2021 (předběžně):

  • 1.A - v  1.oddělení - Zářecká, Horáková
  • 3.A - v 3. oddělení - Bornová
  • 3.B - v 4. oddělení - Jiřišťová
  • Paní Ugrinová, Kubová a Licková podle úvazku a potřeby. 
  1. Škola bude pro žáky, kteří nechodí do ranní družiny, otevřena v 7:15. Žáci poté odcházejí do svých tříd, kde budou testováni.
  2. Je třeba zajistit homogenitu tříd s výjimkou skupinových konzultací (žáci mají možnost individuálních nebo skupinových konzultací ve škole).
  3. Školní jídelna – žákům bude jídlo nandáno u okének, sedí po dvou, mají pevný zasedací pořádek, do jídelny chodí pouze po třídách,
   Žáci, kteří chodí do školy na prezenční výuku, mají oběd přihlášený automaticky.
   Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:
  • mají ho přihlášený wwwstrava.cz,
  • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody), oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30 Pro žáky bude fungovat školní družina i jídelna za přísných hygienických podmínek.
  1. Je nařízeno omezení zpěvu (jiná náplň) a TV – procházky.
  2. Prosíme rodiče o aktualizaci kontaktních údajů v Bakalářích.
  3. Žákům, jejichž rodiče jsou součástí IZS a na které se vztahuje v daném týdnu rotační výuka 1. stupně, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

   Pro tyto žáky je ráno (od 6:00) a dopoledne vyhrazeno 1. oddělení školní družiny. Odpoledne jiné prostory (dle situace). Pro žáky je zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. Pokud to lze, žáci se připojují do online výuky své třídy na svých nebo školou zapůjčených zařízeních. Prosíme o nošení vlastních sluchátek (z hygienických důvodů). Žáci mají možnost vypracovávat si úkoly a připravovat se na výuku. Ve školní družině jsou také vytvořeny podmínky pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity při dodržení hygienických podmínek platících i pro ostatní žáky (např. povinnost nošení chirurgických roušek).

   Dohled nad těmito žáky vykonává pracovník školy. O způsobu organizace programu školní družiny pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy. Informace o docházce a změnách v docházce těchto žáků předejte prosím p. Zářecké (728 929 829).

   Žáci mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Prosíme o objednání jídla na www.strava.cz (nemají ho automaticky přihlášen).

   Na tyto žáky účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. Jsou testováni hned po svém příchodu do školy.

   Vybrané profese IZS jsou vyjmenovány v přiloženém Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, bod 14.

  4. Odkazy:
   https://koronavirus.edu.cz/testovani-ve-skolstvi
   https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi
   https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
   https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=3s
   https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
   https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
   koronalinka MŠMT:
   + 420 770 158 757, + 420 773 752 081, + 420 773 752 601, + 420 723 447 114,
   mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Děkujeme rodičům za podporu a pomoc při návratu našich žáků do školy.

  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality