Změny v provozu školy od 24.5.2021

 1. Nově se umožňuje využívání šaten (u tělocvičen) při sportovních činnostech.
 2. Mění se doba po prodělání covid-19 z 90 na 180 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, po kterou není nutné podstupovat testování.
 3. Jsou umožněny jednodenní exkurze.
 4. Školy v přírodě a školní akce s přespáním zatím nejsou povoleny, pravděpodobně budou moci být realizovány od 31.5.2021.
 5. Osoby, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 se nemusí testovat, pokud doloží, že:
  1. od první dávky (při dvoudávkovém schématu) uplynulo nejméně 22, ale ne více než 90 dní,
  2. absolvovaly obě dávky očkování, od první uplynuo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  3. od první dávky (při jednodávkovém schématu) uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 6. Stále platí dodržování všech hygienických pravidel dle aktuálně platných nařízení.

Prosíme rodiče o navrácení tabletů, které jste měli vypůjčené na distanční výuku.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy