• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg

   

  Vážení rodiče a žáci,

  vzhledem k současné situaci budou v listopadu probíhat rodičovské schůzky pouze online a v několika dnech dle následujícího rozpisu:

  23. listopadu 2021 pro 1.-4. ročník
  25. listopadu 2021 pro 5.-6. ročník
  26. listopadu 2021 pro 7.-9. ročník

  Společná část s třídními učiteli se bude konat od 16:00 do 16:20 přes Teams (viz kalendář Teams – poproste své děti, ať Vás přihlásí přes svůj školní účet a schůzky se mohou samozřejmě také zúčastnit). Po ukončení společné části budou probíhat osobní online konzultace s jednotlivými vyučujícími. K jednotlivým učitelům se můžete přihlásit na následujících odkazech (zapisujte se prosím jménem a příjmením žáka na určitý čas), učitel Vám v daný čas zavolá přes Teams:

  Na úvodní společné schůzce 9.A bude přítomna i Mgr. Špilínková jako kariérní poradce, Mgr. Nevečeřalová a Mgr. Tučková.

  Zapisování do tabulek bude ukončeno vždy den před schůzkou do 24:00.

  Těšíme se na setkání s Vámi. V případě problémů kontaktujte prosím třídního učitele.

  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

  Vzhledem k tomu, že žáci 9.A, 5.A, žáci navštěvující ranní družinu, 1 odd. škulní družiny a keramický kroužek byli ve škole v kontaktu s osobou covid pozitivní, proto je jim nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14ti dnů ode dne posledního kontaktu.

  Rodiče jsme o situaci telefonicky informovali, žáci se budou učit distančně.

  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

  Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci a zvyšujícímu se výskytu kontaktů žáků s Covid pozitivní osobou Vás prosíme o pečlivé sledování zdravotního stavu dětí. V případě, že mají teplotu, kašel, rýmu apod., je prosím neposílejte do školy. Zároveň v příloze připojuji obecné informace o průběhu karantény.

  Děkujeme, Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

  Vážení rodiče i žáci,
  vzhledem situaci připomínám pár informací k distanční výuce. V současné době máme v karanténě jednu třídu - 3.B. V případě, že je více jak 50% žáků v karanténě, probíhá vyučování formou distanční výuky. Pokud žák není v karanténě, může chodit do školy - zajistíme mu práci s vyučujícím, dohled i možnost připojení na distanční výuku. Opět nabízíme možnost zapůjčení školních tabletů po dobu distanční výuky.

  Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole (školní řád)

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality