vzhledem k situaci dojde od 6.12. ke změně organizace ranní družiny. Žáci ráno po přihlášení čipem a přezutí v šatnách budou chodit rovnou do svých kmenových tříd tak, aby nedocházelo k míchání tříd v rámci ranní družiny. Dohled bude i nadále zajišťován vychovatelkami školní družiny.

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy