Děti ve školním roce 2022-2023 navštěvují opět 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná, tvořivá a odpočinková činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Dostatek pohybu mají na školním dvorku a v tělocvičně. Odpočinek společně v družinách  trávíme s knihou. Pokud nám to počasí dovolí, jsme na dvorku  každý den.  Také chodíme na procházky do obory.  Každé oddělení navštíví Knihovnu městyse Choltice. Celý školní rok si můžete prohlédnout fotografie z činností školní družiny.

camera Fotografie z činnosti družiny...

Celý měsíc jsme si povídali o knihách. Každý si přinesl svoji oblíbenou knihu a všem nám vyprávěl její obsah. Potom podle svojí knihy každý namaloval obrázek. U krokodýla jsme si nakonec připravili malou výstavku knih a obrázků. Součástí byla i návštěva knihovny, kde jsme měli domluvený program. Paní knihovnice Radka nám připravila lekci čtenářské gramotnosti, podle knihy Pavla Brycze –Dětský zvěřinec. Všichni plnili zadané úkoly s nadšením a velkým zájmem. Na konci nás čekala sladká odměna. Návštěva se nám moc líbila a určitě se do knihovny vypravíme znovu.

brezen mesic knihy 01 brezen mesic knihy 04 brezen mesic knihy 10 brezen mesic knihy 16
 camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Konečně jsme se dočkali. Školní dvůr nám zapadl sněhem. Každý den si ho chodíme s družinou užít. Jen doufáme, že nám brzy neroztaje. Začaly tuhé mrazy a my jsme se rozhodli, že připravíme ptáčkům krmítka. V družině jsme naplnili malé květináčky slunečnicovými semínky s tukem. Každý květináč měl provázek na zavěšení. Odpoledne jsme je rozvěsili na stromy na školním dvorku. Už se těšíme na pozorování ptáčků.

na snehu 01 na snehu 03 na snehu 06 na snehu 12
camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Letošní školní rok bude družina společně tvořit „Kalendář svýma očima“. Děti si se svojí vychovatelkou zvolí měsíc v kalendáři. Vše ostatní už bude záležet na jejich fantazii, představivosti a nápadech. Při tvoření mohou použít různé výtvarné techniky, materiály a pomůcky. Během roku i vy můžete vidět, jak se jim jejich kalendáře povedly.

vanocni tvoreni 28 vanocni tvoreni 27 vanocni tvoreni 26 vanocni tvoreni 25
camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Každý rok si děti před vánočními svátky ve svých družinách tvoří dárky a přání, které si odnesou domů. Vždy si také zdobíme chodbu u družin i jednotlivá oddělení.

vanocni tvoreni 03 vanocni tvoreni 05 vanocni tvoreni 13 vanocni tvoreni 15
camera Další foto...      

Advent na choltickém zámku – družinové tvoření

Všechna oddělení připravovala výrobky na akci Advent na choltickém zámku. Téma bylo všem jasné – zvykoslovné předměty, které se vztahují k vánočním svátkům. Můžete se podívat, jak naše výrobky vznikaly. Několik obrázků je také z výstavy.

vanocni tvoreni 17 vanocni tvoreni 18 vanocni tvoreni 19 vanocni tvoreni 20
camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 jsme odjeli autobusem do Kladrub nad Labem, kde jsme navštívili Národní hřebčín. Ne náhodou jsme jeli 10. 11. 2016. Druhý den byl svátek sv. Martina, který, když přijede na bílém koni, metelice s metelicí se honí. Všichni jsme se moc těšili, co uvidíme. Paní průvodkyně na nás už čekaly a ukázaly nám jízdárnu, stáje, nádvoří i venkovní výběhy.

Podívali jsme se na ukázky voltyše, ve stájích jsme si pohladili koníčka a nakonec jsme viděli zahánění klisen a hříbat. Všem se nám výlet za bílými koníčky moc líbil. Trochu nás zaskočilo počasí, protože začalo pršet. Jelikož to bylo až na závěr výletu , tak nám to moc nevadilo. Další děti se vypraví do Kladrub zase na jaře.

vylet na konickyi 02 vylet na konickyi 11 vylet na konickyi 15 vylet na konickyi 22
camera Další foto...      
Markéta Zářecká

V Choltické oboře je letos překrásný barevný podzim. Na vycházkách jsme sbírali listy a přírodniny. Postupně jsme v družině tvořili podzim našima očima. Na závěr jsme si vyrobili svítící dýně, které nás každé ráno vítaly ve škole.

druzina podzim 01 druzina podzim 02 druzina podzim 03 druzina podzim 04

Markéta Zářecká