Ani v letošním náročném roce jsme nezaháleli v kroužku Všeználci.  Stavěli jsme domina, zkoušeli statickou elektřinu, měřili objem a vyzkoušeli mnoho dalšího. Těšíme se na další bádání v příštím roce.

vseznalci 01 vseznalci 02 vseznalci 03 vseznalci 04

Mgr. Marie Brožová