V pondělí a v úterý 26. a 27. června proběhla tradiční sportovní olympiáda pro druhý a následně první stupeň.  Žáci druhého stupně se utkali v 8 tradičních i netradičních disciplínách. Žáci zápasili nejen mezi sebou, ale i s velkým teplem. V úterý vyšlo počasí žákům na prvním stupni mnohem lépe a mezi soutěžemi si mohli vyzkoušet i střelbu z paintballových pistolí, která měla největší úspěch. Děkujeme městysu Choltice za nákup občerstvení a cen.

Olympiada 01 Olympiada 04 Olympiada 18 Olympiada 36
camera Další foto...      

Jan Brožek