Velký úspěch našich děvčat! Ve čtvrtek 21. dubna hrála okrskové kolo ve vybíjené v Přelouči. Po mnoha letech se nám podařilo postoupit do okresního kola, které se konalo v Moravanech 25. dubna. Bohužel jsme se dostaly do skupiny, jež hrála venku. Počasí nám moc nepřálo – bylo chladno a foukal vítr, ale i tady se dívky snažily. Umístily se na 7. místě. Poděkování za vzornou reprezentaci naší školy patří těmto dívkám: z 5. třídy – Elen Dvořákové, Andree Piskačové, Monice Suchochlebové, z 6. třídy – Tereze Bačkovské, Romaně Halbichové, Lindě Janouškové, Anetě Lejhancové, Natálii Koláčné, Evě Nevečeřalové, Denise Prokopové, Nikole Zemanové. Ráda bych také poděkovala Sdružení rodičů za finanční pomoc.

vybijena mortavany 01 vybijena mortavany 01 vybijena mortavany 03 vybijena mortavany 04

 Mgr. Hana Ošlejšková