Tento projekt pomáhá žákům s výběrem profese a životního směru, propojuje školy s lidmi z praxe. Ti jako dobrovolníci přibližují žákům svou cestu k současnému povolání. Svůj příběh našim žákům 8. a 9. tříd vyprávěla paní architektka . Snad inspirovala naše žáky, jak odhalit svoje silné stránky a jak se nadchnout pro určitý obor a mít tak pracovní uplatnění v budoucím životě. 

Mgr. Božena Špilínková