Dne 20.9. jsme se s našimi deváťáky zúčastnili dalších Technohrátek ve SŠ potravinářství a služeb v Pardubicích. Žáci získali představu o oborech, které se zde studují

  • analýza potravin
  • technologie potravin
  • výživový poradce
  • pekař
  • cukrář
  • prodavač.

Vyzkoušeli si např. plést vánočku ze 6 pramenů, ochutnávku různých koncentrací nápojů, balení dárků,....

Akce byla hodnocena jako velmi zdařilá a motivující. 

Mgr. Božena Špilínková