I Keltové se chtěli líbit. Pomohli jsme jim vyrobit šperky a zapsat jejich písmem poselstvo. 

                           

Projekt keltove 01 Projekt keltove 02 Projekt keltove 03 Projekt keltove 04

Bc. Renáta Šťastná