L Rychtecky a 1A

Je nejlepší, když do něčeho, o čem se domníváte, že už víte dost, vás najednou vezme někdo, kdo tuto věc miluje odmala a je stále pro ni zapálen, přestože dospělý. A to se stalo nám 24. 6. ,kdy jsme vešli do tajemného příšeří se všemi roztomilými příšerkami s p. kastelánem Lukášem Rychteckým. Dověděli jsme se, co dává černému divadlu jméno, jak se pohybuje figurkami a rekvizitami, zhlédli malé vodní divadélko o vodních strašidýlkách, nadšeně sledovali, jak bíle svítíme ve tmě, ozkoušeli masku pohádkového ducha na vlastní hlavě, užasli nad malovaným stropem, jinde nad barokní štukatérskou nádherou. I připomenuli si umění p V. Dvořáka se psem Fíkem, Bobem a Bobkem, kteréžto postavy mu navždy dali s jinými spolutvůrci zář nesmrtelnosti.

Moc děkujeme.

Mgr. Ivana Benešová