Dne15.6. v úterý jsme vyrazili od školy směrem ke krásně malované zastávce, kde někdo hned poznal, že se z ní dostane domů, a pokračovali jsme na začátek polní cesty na křižovatce. Všechny děti z Chrtník rády pohovořily, kde bydlí. Na polní cestě děti poznaly kvetoucí bez, obilí a některé další rostliny. Když jsme měli v nohách potřebný 1 km, o kterém se budeme učit v matematice, byli jsme na prvním zastavení. Přečetli jsme nápis na jedousovském hřbitově a kolem rybníku se dostali na skvělé hřiště, kde se děti oddaly svačině, odpočinku a hrám. Pak jsme pokračovali ke kapličce a polní cestou ke Kříži, opět menší odpočinek s malým třešňovým osvěžením a podél pole jsme sešli opět do Choltic, shlédli práci bagru na Podrybníčkách a vzhledem ke vzrůstající teplotě zvolili cestu zpět do školy ve vlídném a osvěžujícím stínu choltické obory. Příjemně uchozeni všichni snědli vynikající letní oběd. Zvládli přes 7 km pěší chůze. Děkuji všem dospělým průvodcům, kteří pomohli vyřešit i ztrátu batohu.

pesi vylet prvnich trid 04 pesi vylet prvnich trid 12 pesi vylet prvnich trid 17 pesi vylet prvnich trid 23
  camera Další foto...        

Mgr.Ivana Benešová