logo cdpr1Velmi si vážím pomoci při sbírce v boji proti rakovině, která se konala 10.5. 2017

S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 17 092,- za 669 ks prodaných kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 25,50 Kč na kytičku.

Velké díky, patří vedení školy za pomoc při organizaci sbírky, jak už propagací mezi žáky o konání sbírky, tak uvolnění 7 žáků 9. třídy a 1 žákovi 4. třídy k prodeji kvítků v obci a ve škole.

Akce se zúčastnily a můj velký dík patří:

mému synovi Michalovi Kernovi žákovi 4. třídy za pomoc při prodeji kvítků ve škole a dalších veřejných místech

žákům 9. třídy v těchto skupinách:

  • Adriana Skálová, Jakub Homola a David Kuchařík: 1 940,-
  • Jakub Malíř, Tomáš Nedvěd: 1 733,-
  • Karel Fišera, Petr Šedivý: 779,-

Všem, kteří se na sbírce podíleli patří velký DÍK!

Kernová Pavla

Děti z prvního stupně naší školy pod vedením svých učitelek vyrobily mnoho hezkých předmětů pro vánoční výzdobu. Veřejnost si je může prohlédnout v rámci akce Advent na zámku tuto sobotu 3.12. 2016.

vyrobky advent 01 vyrobky advent 02 vyrobky advent 03 vyrobky advent 04 vyrobky advent 05
vyrobky advent 06 vyrobky advent 07 vyrobky advent 08 vyrobky advent 09 vyrobky advent 10

 

Za 1. stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

Ukliďme Česko 2016

V neděli 17. dubna se sešlo přes 100 lidí na 2. ročníku celorepublikové akce Ukliďme Česko. Letos se mimo LLM – kmen Trilobit a Mateřskou školu Choltice zapojila i Základní škola Choltice.

Naším cílem byl nejen úklid obory, ale také úklid Choltic podél hlavních cest s přilehlými komunikacemi do vedlejších obcí. Vyčištěna byla cesta do Chrtnik, Podhorek, Jedousova (i ke hřbitovu), k Cyklosu, ke stojickému lesu, k Bezděkovu a k Veselí.

Rozdělili jsme se do 12 skupinek. Každá ze skupin obdržela potřebnou výbavu a popis své trasy. Všichni jsme se po skončení své trasy sešli na společné buřtové párty s panem starostou a jeho paní, kteří vše potřebné zajistili.

Ku cti choltickým občanům a návštěvníkům obory slouží to, že množství odpadků nasbírané v oboře je podstatně menší než loni.

Děkujeme všem účastníkům, že jim naše okolí není lhostejné. Děkujeme také MŠ a ZŠ Choltice za spoluorganizování a panu starostovi a jeho paní za přípravu buřtové párty.

uklidme cesko 01 uklidme_cesko_02.jpg uklidme_cesko_03.jpg uklidme_cesko_04.jpg

Za LLM – kmen Trilobit Radka Zelenková

Květinový den

Velmi si vážím pomoci při sbírce v boji proti rakovině, která se konala 13. 5. 2015

S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 13.494,- za 583 ks prodaných kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 23,- na kytičku.
Velké díky, patří vedení školy za pomoc při organizaci sbírky, jak už propagací mezi žáky o konání sbírky, tak uvolnění 5 žáků 9. třídy k prodeji kvítků v obci.

Akce se zúčastnili a můj velký dík patří:

  • mému synovi Michalovi Kernovi žákovi 2. třídy za pomoc při prodeji kvítků ve škole.
  • Gabriele Augustinové a Karolíně Bažantové, kterým se podařilo vybrat 4.184,- a ještě ve svém volném čase jely se mnou prodávat kytičky do Pardubic do Afi paláce.
  • Pavlovi Šulcovi, Lukášovi Zerzánovi a Janu Mejtskýmu, kterým se podařilo vybrat 2.275,- což na dopolední hodiny v obci Choltice je velmi pěkná částka.

Všem, kteří se na sbírce podíleli patří velký DÍK!

Kernová Pavla

Přednáška pro rodiče

Základní škola pořádala dne 11.6.2014 v 16 hodin přednášku pro rodiče žáků školy i ostatní veřejnost na téma:

  • používání drog mezi mládeží a důsledky z toho vyplývající /zdravotní, právní/
  • kriminalita mládeže
  • šikana
  • trestní odpovědnost dětí a rodičů

Děkujeme přednášející Mgr. Janě Horákové za přípravu a prezentaci těchto vážných problémů dnešní společnosti. Bohužel ze strany rodičů se dostavil pouze jeden.

Mgr. Božena Špilínková