Rodičovské schůzky/konzultace s učiteli se budou konat v úterý 22.11.2022 od 15:00 - 18:00 ve škole.

Níže najdete odkazy na tabulky, ve kterých si prosím rezervujte svoji schůzku s vybraným vyučujícím. Zapisujte se jménem a příjmením dítěte. Prosíme o dodržování časového rozpisu.
Těšíme se na setkání s Vámi. V případě problémů kontaktujete prosím třídního učitele.

Baťková Naděžda - Rodičovské schůzky Mgr. Naděžda Baťková.xlsx

Benešová Ivana Rodičovské schůzky Mgr. Ivana Benešová.xlsx 

Bílková Zuzana - Rodičovské sch​ůzky Mgr. Zuzana Bílková.xlsx

Blažková Soňa - Rodičovské schůzky Mgr. Soňa Blažková.xlsx

Brožek Jan - Rodičovské schůzky Ing. Jan Brožek.xlsx

Marie Brožová - Rodičovské schůzky Mgr. Marie Brožová.xlsx

Falgenhauerová Radmila - Rodičovské schůzky Mgr. Radmila Falgenhauerová.xlsx

Hanušová Martina - Rodičovské schůzky Mgr. Martina Hanušová .xlsx

Holická Marta - Rodičovské schůzky Mgr. Marta Holická.xlsx

Jozífová Vlasta - Rodičovské schůzky Mgr. Vlasta Jozífová.xlsx

Knap Jan - Rodičovské schůzky Mgr. Jan Knap.xlsx

Kopová Tereza - Rodičovské schůzky Mgr. Tereza Kopová.xlsx

Nedbal Jiří - Rodičovské schůzky Mgr. Jiří Nedbal.xlsx

Nermuťová Barbora - Rodičovské schůzky Bc. Barbora Nermuťová.xlsx

Nevečeřalová Eva - Rodičovské schůzky Mgr. Eva Nevečeřalová.xlsx

Ošlejšková Hana - Rodičovské schůzky Mgr. Hana Ošlejšková.xlsx

Otáhalová Lenka - Rodičovské schůzky Mgr. Lenka Otáhalová.xlsx

Říhová Karolína - Rodičovské schůzky Mgr. Karolína Říhová.xlsx

Sedláčková Iva - Rodičovské schůzky Mgr. Iva Sedláčková.xlsx

Stodolová Vítězslava - Rodičovské schůzky Mgr. Vítězslava Stodolová.xlsx

Špilínková Božena - Rodičovské schůzky Mgr. Božena Špilínková.xlsx

Štoková Jaroslava - Rodičovské schůzky Mgr. Jaroslava Štoková.xlsx

Štainerová Alena - Rodičovské schůzky Mgr. Alena Štainerová.xlsx

Švábová Marcela - Rodičovské schůzky Mgr. Marcela Švábová.xlsx

Tučková Dana - Rodičovské schůzky Mgr. Dana Tučková.xlsx

Váňová Blanka - Rodičovské schůzky Mqr. Blanka Váňová

Vyhnálková Zuzana - Rodičovské schůzky Mgr. Zuzana Vyhnálková.xlsx