Dne 6.11. zemřela naše bývalá zaměstnankyně paní Zdeňka Sůrová. Dovolte nám vyjádřit soustrast její rodině a poklonit se její památce vyvěšením černého praporu na škole. S úctou a hlubokým zármutkem, zaměstnanci školy.

Iva Sedláčková ředitelka školy