Zahájením nového školního roku 2022/2023

  Vážení žáci, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

  dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2022/2023 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

  První školní den (1.9.2022) bude zahájen v 8:00 před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení, poté odcházejí do svých tříd (prvňáčci mohou i s rodiči), kde proběhne krátké přivítání a sdělení základní organizačních informací. V případě špatného počasí proběhne přivítání prvňáčků deváťáky ve školní tělocvičně. Tento den se nevaří, školní družina není v provozu, žáci odcházejí ihned domů. Prosíme rodiče starších ročníků, aby nevstupovali do školy a počkali na děti před hlavním vchodem. Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají.

  Následující den (pátek 2.9.2022) se škola pro žáky otvírá v 7:15 (žáci se přezují a ihned odcházejí do svých tříd).

  • První ročník se učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté žáci mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout.
  • Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15, poté odcházejí na oběd. Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené a přihlášené obědy (strava.cz). V provozu je i školní družina (pro přihlášené žáky) a to od 6:00 do 16:00. Naše družina má povolenou kapacitu 115 žáků (4 oddělení) a jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníků. Ostatní žáci mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor. Žáci se už přezouvají a zamykají své šatny. Zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvního ročníku (od října již všichni žáci chodí úplně sami).

  Od pondělí 5.9.2021 se všichni žáci učí dle rozvrhu (včetně odpoledních vyučování).

  Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů. 

  Iva Sedláčková ředitelka školy

   

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality