Dobrý den, dne 31.5.2022 od 15:00 se konají rodičovské schůzky a konzultace s vyučujícími opět osobně ve škole. Pro usnadnění organizace posíláme odkazy na tabulky s časovým rozpisem k jednotlivým učitelům. Zapište se prosím na určitý čas, abyste nemuseli čekat ve frontách. Učitelé budou v kmenových učebnách, popř. ve svých kabinetech.

Baťková Naděžda -  Rodičovské schůzky Mgr. Naděžda Baťková.xlsx
Benešová Ivana -  Rodičovské schůzky Mgr. Ivana Benešová.xlsx
Bílková Zuzana -  Rodičovské schůzky Mgr. Zuzana Bílková.xlsx
Blažková Soňa -  Rodičovské schůzky Mgr. Soňa Blažková.xlsx
Brožek Jan - Rodičovské schůzky Ing. Jan Brožek.xlsx
Brožová Marie -  Rodičovské schůzky Mgr. Marie Brožová.xlsx
Falgenhauerová Radmila -  Rodičovské schůzky Mgr. Radmila Falgenhauerová.xlsx
Hanušová Martina -  Rodičovské schůzky Mgr. Martina Hanušová .xlsx
Holická Marta -  Rodičovské schůzky Mgr. Marta Holická.xlsx
Jozífová Vlasta -  Rodičovské schůzky Mgr. Vlasta Jozífová.xlsx
Knap Jan -  Rodičovské schůzky Mgr. Jan Knap.xlsx
Kopová Tereza -  Rodičovské schůzky Mgr. Tereza Kopová.xlsx
Nedbal Jiří -  Rodičovské schůzky Mgr. Jiří Nedbal.xlsx
Nermuťová Barbora -  Rodičovské schůzky Bc. Barbora Nermuťová.xlsx
Nevečeřalová Eva -  Rodičovské schůzky Mgr. Eva Nevečeřalová.xlsx
Ošlejšková Hana -  Rodičovské schůzky Mgr. Hana Ošlejšková.xlsx
Říhová Karolína -  Rodičovské schůzky Mgr. Karolína Říhová.xlsx
Sedláčková Iva -  Rodičovské schůzky Mgr. Iva Sedláčková.xlsx
Stodolová Vítězslava -  Rodičovské schůzky Mgr. Vítězslava Stodolová.xlsx
Špilínková Božena -  Rodičovské schůzky Mgr. Božena Špilínková.xlsx
Šťastná Renáta -  Rodičovské schůzky Mgr. Bc. Renáta Šťastná.xlsx
Štoková Jaroslava -  Rodičovské schůzky Mgr. Jaroslava Štoková.xlsx
Švábová Marcela -  Rodičovské schůzky Mgr. Marcela Švábová.xlsx
Tučková Dana -  Rodičovské schůzky Mgr. Dana Tučková.xlsx
Vyhnálková Zuzana -  Rodičovské schůzky Mgr. Zuzana Vyhnálková.xlsx

Mgr. Irenu Holomkovou kontaktujte prosím ohledně osobní schůzky přes Bakaláře a domluvte si náhradní termín a čas schůzky.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice