Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (lex ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

  • Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6. 2022 14:00-16:00
  • Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Choltice, okres Pardubice, Lipoltická 245, Choltice
  • Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 22

Mgr. Iva Sedláčková
Ředitelka základní školy / Директор початкової школи