sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

20.5.2022
od 15 hodin do 17 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!!
Kartony prosím nenoste.
Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

 

Dita Piskačová