S růstem cen za potraviny dochází od 1. května  ke zdražení obědů:

U žáků o 2,- Kč za oběd. Trvalé příkazy na květen a červen se nemusí měnit. 

I. kategorie oběd  25.- Kč 
II. kategorie          27,-Kč 
III. kategorie        29,- Kč

U zaměstnanců dochází k navýšení o 5,- Kč 
Cizí strávníci ze 70,- Kč  na 76,- Kč                                                 

Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny)