Přihlášku k zápisu do 1.ročníku ZŠ naleznete od 1.4. do 8.4.2022 na https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscholtice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4399#

Elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku ZŠ je intuitivní dvoukrokový formulář. V prvním kroku zákonný zástupce vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče a sebe sama a údaje potřebné k zápisu.

V druhém kroku po potvrzení osobních a kontaktních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním si zákonný zástupce vybere volný termín zápisu a dokončí registraci. Na e-mail zákonného zástupce je poté automaticky odeslána zpráva obsahující především registrační číslo uchazeče, termíny a čas zápisu, odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky a další instrukce k zápisu, které škola vyplnila v nastavení el. přihlášky.

Mgr. Vlasta Jozífová