Vzhledem k tomu, že žáci 5.B byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, je v této třídě nařízena karanténa v minimální délce trvání pěti dnů ode dne posledního kontaktu (31.1.2022) s pozitivně testovanou osobou, tj.  minimálně do 5.2.2022 včetně. Podrobnější informace z hygieny jsou v přiloženém dokumentu. 

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy