Sběr pomerančové kůry bude ukončen 18.6. 2021.
Nasbíranou pomerančovou kůru můžete předat paní Zářecké.