Akce proběhne 15. 6.2021. Sejdeme se před budovou školy v 15 hodin. Zde si paní učitelky převezmou Vaše děti a odvedou je na prohlídku školy a do třídy.  Konec akce bude v 16:30. Prosíme rodiče, aby počkali před školou. S sebou dejte dětem penál s pastelkami a dobrou náladu. Pokud máte zájem, abychom si vyzvedli Vaše děti přímo z MŠ Choltice, podepište tam prosím souhlas s vyzvednutím dítěte.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se bude konat 28.6.2021 od 16:00.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy