1. Do školy se vrací první stupeň. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech v prezenční a distanční výuce). V naší škole nastoupí nejdříve žáci 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B a další týden ( tj. od 19.4.2021) by šli žáci 1.A. a 3.A, 3.B, 5.A, 5.B ročníku. Žáci se učí dle platného rozvrhu. Prosíme o sledování změn v suplování. Podmínkou účasti na prezenční výuce je absolvování testování (netýká se osob uvedených v bodě m).
 2. Žáci 6. – 9. ročníků se učí dle online rozvrhu s využitím různých metod distanční výuky.
 3. Pro žáky na prezenční výuce jsou povinné zdravotnické (chirurgické) roušky, nelze tedy používat látkové roušky. Učitelé a ostatní zaměstnanci školy používají respirátory.
 4. Testování
  Testy, které naše škola dostala z ministerstva školství, jsou LEPU SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test.
  (https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf)
  Žáci se budou testovat těmito neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.  Při testovaní budou žáci rozděleni na dvě skupiny.

Postup TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

 1. Všichni si vydezinfikují ruce
 2. Dostanou informace o průběhu testu – video, plakátek (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole)
 3. Rozdání testovacích sad
 4. Sundají si roušku, provedou odběr (5 zatočit tyčinkou v každé nosní dírce), opět si nandat roušku – doporučujeme zkusit si doma „odběr“ s vatovou tyčinkou po zhlédnutí instruktážního videa (https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=3s)
 5. Testovaný si otevře kartu, vsune tam tyčinku z bodu A do B, dohled nakape 6 kapek, testovaný v tom 2x otočí tyčinkou, odstranění lepícího proužku, zavře kartu a čekáme 15 minut na místě na výsledek
 6. Výsledek negativní – vše v pořádku
 7. Výsledek pozitivní – žák odchází s dohledem do izolační místnosti, škola mu vydá potvrzení o pozitivním testování, kontaktujeme rodiče (žák může se souhlasem ZZ odejít i sám, nebo čeká v izolaci), rodiče pak kontaktují svého lékaře a ten posílá žáka na PCR test, do školy pak mají povinnost předat výsledek PCR testu – další postup dle výsledků testu: https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
 8. Výsledek nečitelný – je třeba testovat znovu, ale i chybný test se eviduje do archu
 9. Testovaný si sám vyhodí test do koše
 10. Následuje dezinfekce lavic – postříkat, žák si utře lavici zeleným ubrouskem (platí v případě testování v kmenové třídě) – ubrousek vyhodí do pytle, nekmenové třídy uklidí potom paní uklízečky
 11. Paní uklízečka pytel uzavře, odnese ze třídy.
 12. Žák se může vrátit do školy pouze s negativním PCR testem (potvrzení), po karanténě (také potvrzení od lékaře), po prodělání covidu
 13. Nemusí se testovat:
  • osoby po covidu – je nutné doložit doklad o pozitivním PCR testu (potvrzení od lékaře, nebo sms s iniciály, datem narození a datem obdržení od Covid registru/hygieny – je potřeba přeposlat k evidenci s jménem a třídou žáka Mgr. Jozífové na tel. 724 339 112 ), od doby pozitivního testu PCR testu je ochranná lhůta 90 dní,
  • osoby po celém očkování – nejdříve 14 dní po absolvování poslední dávky,
  • osoby s negativním PCR, či ant. testem, který není starší než 48 hodin (nutno doložit)
  • osoby mající potvrzení o podstoupení testování v jiné škole v daných termínech
 14. Možnost přítomnosti 3. osoby u testování u 1.-3. ročníků – v tomto případě bude probíhat testování těchto žáků v prostoru šaten 2. stupně
 15. Pokud žák přijde v později, či následující den, bude ihned testován.
 1. Žáci mají možnost přinést si vlastní test pořízený na své náklady, který si provedou ve škole pod dohledem, k němu ale doloží potvrzení od rodičů, že své dítě seznámili s používáním a obsluhou testu. Tento test musí být schválen Ministerstvem zdravotnictví:
  https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
  Prohlášení ZZ k jinému testu
 2. Pokud se žáci nechtějí účastnit testování, nelze to vynucovat, ale nemají nárok na distanční výuku, bude jim pouze zaslána práce.
 3. Nárok na ošetřovné mají zákonní zástupci, pokud má žák distanční výuku, viz mpsv.cz/osetrovne
 4. Školní družina – bude v provozu ranní (od 6:00) i odpolední (do 16:00), v ranní družině budou žáci testování po příchodu do školy na chodbě v 1. patře, poté odejdou do svých tříd, odpolední družina bude dle tohoto rozpisu:
 • 1.B - v 1.oddělení - Zářecká
 • 2.A - v 2.oddělení - Horáková
 • 2.B - v 3.oddělení - Bornová
 • 4.A - v klubovně
 • 4.B - ve 4.oddělení – Jiřišťová

Rozpis na další týden, tj. 19.4 - 23.4.2021 (předběžně):

 • 1.A - v  1.oddělení - Zářecká, Horáková
 • 3.A - v 3. oddělení - Bornová
 • 3.B - v 4. oddělení - Jiřišťová
 • Paní Ugrinová, Kubová a Licková podle úvazku a potřeby. 
 1. Škola bude pro žáky, kteří nechodí do ranní družiny, otevřena v 7:15. Žáci poté odcházejí do svých tříd, kde budou testováni.
 2. Je třeba zajistit homogenitu tříd s výjimkou skupinových konzultací (žáci mají možnost individuálních nebo skupinových konzultací ve škole).
 3. Školní jídelna – žákům bude jídlo nandáno u okének, sedí po dvou, mají pevný zasedací pořádek, do jídelny chodí pouze po třídách,
  Žáci, kteří chodí do školy na prezenční výuku, mají oběd přihlášený automaticky.
  Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:
 • mají ho přihlášený wwwstrava.cz,
 • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody), oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30 Pro žáky bude fungovat školní družina i jídelna za přísných hygienických podmínek.
 1. Je nařízeno omezení zpěvu (jiná náplň) a TV – procházky.
 2. Prosíme rodiče o aktualizaci kontaktních údajů v Bakalářích.
 3. Žákům, jejichž rodiče jsou součástí IZS a na které se vztahuje v daném týdnu rotační výuka 1. stupně, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

  Pro tyto žáky je ráno (od 6:00) a dopoledne vyhrazeno 1. oddělení školní družiny. Odpoledne jiné prostory (dle situace). Pro žáky je zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. Pokud to lze, žáci se připojují do online výuky své třídy na svých nebo školou zapůjčených zařízeních. Prosíme o nošení vlastních sluchátek (z hygienických důvodů). Žáci mají možnost vypracovávat si úkoly a připravovat se na výuku. Ve školní družině jsou také vytvořeny podmínky pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity při dodržení hygienických podmínek platících i pro ostatní žáky (např. povinnost nošení chirurgických roušek).

  Dohled nad těmito žáky vykonává pracovník školy. O způsobu organizace programu školní družiny pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy. Informace o docházce a změnách v docházce těchto žáků předejte prosím p. Zářecké (728 929 829).

  Žáci mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Prosíme o objednání jídla na www.strava.cz (nemají ho automaticky přihlášen).

  Na tyto žáky účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. Jsou testováni hned po svém příchodu do školy.

  Vybrané profese IZS jsou vyjmenovány v přiloženém Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, bod 14.

 4. Odkazy:
  https://koronavirus.edu.cz/testovani-ve-skolstvi
  https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi
  https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=3s
  https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
  koronalinka MŠMT:
  + 420 770 158 757, + 420 773 752 081, + 420 773 752 601, + 420 723 447 114,
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme rodičům za podporu a pomoc při návratu našich žáků do školy.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy